Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett tidsbegränsat bygglov för perioden 1 april 2018 till 1 november 2022 för en glasskiosk vid den allmänna badplatsen i Sätofta. arkivbild

Glassförsäljning vid badplats får grönt ljus

sätofta Glass i stora lass vid badplatsen i Sätofta? Ja om Höörs kommun och tennisklubben får bestämma. Nej, säger boende i Sätofta som istället vill djupfrysa ärendet. Nu har kommunen gett bygglov en tredje gång.

Två gånger tidigare har kommunen gett tidsbegränsat bygglov till Hörby-Höörs tennisklubbs ansökan om en glasskiosk vid badplatsen i Sätofta.

Två gånger har det överklagats av en granne till länsstyrelsen som båda gångerna upphävt bygglovet. Senast i december då man menade att kommunen tydligare måste visa att bygglovet är av tillfällig art och inte någon permanent lösning.
I underlaget som ligger till grund för miljö- och byggnadsnämndens senaste beslut pekar tjänstemannen John Lepic på flera saker som visar på att glasskiosken inte ska stå där permanent.

Bland annat handlar det om att glasskiosken är enkelt utformad och inte har en konstruktion som krävs för att stå där alltid. Badplatsens placering kan också flyttas i framtiden liksom att tennisklubben när som helst kan bestämma sig för att lägga ner kiosken, skriver tjänstemannen i underlaget.
Häromveckan gick tennisklubbens chefstränare Fredrik Tuvesson ut och berättade att man stänger ner sina glasskiosker vid Vaxsjön, Tjörnarps badplats och Nya Torg. När SkD häromdagen var i kontakt med Tuvesson stänger han inga dörrar i Sätofta om bygglovet slutligen går igenom.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenneth Kallin säger att glasskiosken i Sätofta är ett typexempel när enskilda intressen krockar med allmänhetens dito.

– Vi vill ha en glasskiosk här eftersom det är en av få allmänna badplatser i kommunen. Det är viktigt att allmänheten har tillgång till sjön. Sen kan jag förstå att grannar är mindre nöjda, säger han.
Glasskioskens tilltänkta placering har nu flyttats något och ligger inom ett område som sedan många år är detaljplanerat för bostäder. Nämndens bedömning är att glasskiosken inte lockar besökare som inte redan har tänkt att besöka badplatsen.

Grannmotståndet har tidigare varit starkt. Av 14 berörda närboende har nio ställt sig negativa. Det mesta talar för att bygglovet kommer att överklagas en tredje gång.
– Här finns en massa frågetecken som inte rätats ut. Jag tycker inte kommunen undersökt om det finns ett behov av en glasskiosk.
Man har inte iakttagit vad de boende tycker och tänker, har en av grannarna tidigare sagt till Skånska Dagbladet.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev