Kenneth Kallin (MP) är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. ARKIVBILD

Överklagar beslut om vindkraftverk

lillasäte/maglasäte Länsstyrelsen menar att ett vindkraftverk i Maglasäte inte utgör en påtaglig skada för friluftslivet och godkänner företaget Billyvinds överklagan. Nu överklagar Höörs kommun ärendet till mark- och miljödomstolen.

Gärna vindkraft men inte här. Så kan man sammanfatta Höörs kommuns inställning till vindkraftverk de senaste åren. Efter att tre vindkraftverk byggdes nära Snogeröd för åtta år sedan har det inte satts upp några fler och de ansökningar som kommit in under årens lopp har fått avslag.

Så har även gällt vindkraftbolaget Billyvinds ansökan om ett vindkraftverk i Lillasäte som ligger nära Maglasäte. Miljö- och byggnadsnämnden i Höör satte stopp förra året. Då gick Billyvind vidare till länsstyrelsen och fick rätt.
Sammanfattat finner myndigheten att politikerna i nämnden inte hade fog för beslutet att avslå ansökan. Man menar att aktuell plats ligger utanför områden som är viktiga för turism och friluftsliv.
”Visserligen medför uppförandet av ett vindkraftverk att närområdet blir ljudpåverkat och landskapet påverkas visuellt. Det har emellertid inte framkommit att vald plats hyser sådana värden för friluftslivet att en sådan förändring skulle utgöra påtaglig skada”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden Kenneth Kallin (MP) köper inte resonemanget.
– Det är ett märkligt beslut. Det är fortsatt ingen bra lokalisering. Jag är av åsikten att där man bygger ska det finnas möjlighet att bygga ett flertal vindkraftverk. Ett vindkraftverk har för stor inverkan på för liten effekt, säger han.
– Jag blev lite överraskad över att länsstyrelsen tycker att det är en bra idé eftersom det här området är en del av den lugna miljön i kommunen, säger Kenneth Kallin som tillsammans med sina kollegor i miljö- och byggnadsnämnden fattat beslut om att överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen.
Som skäl i överklagan anges bland annat att Höör befinner sig i en storstadsregion där all markanvändning behöver ses mot en växande befolkning som har allt större krav på rekreation och en god livsmiljö.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss