Ombyggnationen av Järnvägsgatan görs från Södergatan till Kyrkogatan. Häcken, som köps in färdigvuxen, och staket längs spåret placeras från gatans början till restaurang Karl Johan. Foto: Axel Hilleskog

Kommunen vill ha mur – Trafikverket säger nej

Skurup Beslut om att bygga om Järnvägsgatan har tagits men arbetet kan bli försenat på grund av att Trafikverket inte tillåter en mur längs tågspåret. Istället för i vår kan byggstart ske till sommaren.

Ombyggnationen av Järnvägsgatan är en del av centrumutvecklingen och här ska det bli det gåfartsområde, fler sittplatser och mer grönska. Förhoppningen var att komma igång i vår men nu råder tvivel och starten kanske inte sker förrän i sommar.

Kommunen ville ha en mur längs med järnvägsspåret men Trafikverket sa nej och hänvisade till att en sådan i värsta möjliga fall skulle kunna rasa över tågtrafiken.
I stället blir det en kompromiss med ett två meter högt staket kombinerat med en häck längs Järnvägsgatan fram till restaurang Karl Johan och framför vissa sektioner blir det murade sittplatser.

Detta ser samtidigt ut att försena ombyggnationen. Därtill har det inte upphandlats någon entreprenör för ombyggnationen vilket också tyder på en försening.

Linnea Roddar är projektledare för gata och trafik på kommunen:
– Vi fick göra om planerna vilket har förskjutit projektet lite grann. Vi tror att det kommer igång i sommar men jag vill inte säga någon exakt tid, säger hon samtidigt som hon inte uteslutet en start till våren.

När det kommer till trottoarsidan mot butikerna är tanken att den ska bli bredare. Hur många parkeringsplatser som blir kvar längs med vägen är oklart. Region Skåne hade tydliga önskemål om att vägen skulle förbli dubbelfilig för framkomlighetens skull, vägen leder som bekant fram till bussarnas centralhållplats vid tåget. Och vid senaste fullmäktige beslutades att Järnvägsgatan ska förbli dubbelfilig men byggas om.

Skånska Dagbladet har försökt att nå Håkan Svensson, driftschef på kommunen, för en kommentar men han är på semester. Han har tidigare berättat följande för tidningen:
– Vi vill få ett bättre flöde från Kyrkogatan, så att det blir lättare för gångtrafikanter och cyklister att vistas där.
– Men vi tänker inte någon gågata, utan mer att knyta ihop Kyrkogatan, Järnvägsgatan, gågatan och Stortorget på ett bra sätt, säger han.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev