Kjell Sandell vill att Trelleborgs kommun flyttar lyktstolpen som står framför hans uppfart.foto: Erika Dahlin Jönsson

Kritiserar kommunens placering av stolpe

Trelleborg Kjell Sandell i Trelleborg vädjar till kommunen att ta bort belysningsstolpen framför hans uppfart.
Men kommunen har en annan uppfattning.

En dag när Kjell Sandell kom hem från jobb­et hade Trelleborgs kommun flyttat lykt­stolparna på gatan.
Nu har han en stolpe mitt framför uppfarten.

Risken finns att han någon gång backar in i stolpen, menar Kjell Sandell.
– Jag måste köra väldigt försiktigt, säger han och visar hjulspår i marken alldeles intill lyktstolpen.

Det var för flera år sedan som Trelleborgs kommun beslutade om att de sex lyktstolparna på gatan där Kjell Sandell och hans fru bor skulle bli fem. De återstående stolparna skulle därmed glesas ut och det var det som hade hänt när Kjell Sandell en eftermiddag kom hem från jobbet.
Han hade då inte någon uppfart anlagd utan parkerade på gatan. Vid den tiden fick man nämligen ha bilen parkerad där i 48 timmar.
– Och vi ville inte ha någon uppfart, säger Kjell Sandell.

Han förstod dock att om parkeringsreglerna någon gång skulle komma att ändras, skulle han bli tvungen att anlägga en uppfart.
– Jag förklarade det för en man från kommunen. Han sa ”Oj, då får vi flytta på stolpen” men jag sa att det inte behövde göras om inte parkeringsreglerna ändras, säger Sandell.
Makarna Sandell har nu bott i huset i 40 år och nästan 20 år har gått sedan eftermiddagen då kommunen flyttat på lyktstolparna – men det har fungerat bra, bilen har de parkerat på gatan.

Tills i slutet av oktober i fjol – då ändrades parkeringsreglerna och nu får man bara ha bilen parkerad på gatan i 15 minuter.
– Och vi vill inte flytta bilen 38 gånger om dagen, säger Kjell Sandell som därför nu i början av 2018 anlagt en uppfart.
Sandell vill att Trelleborgs kommun flyttar lyktstolpen som nu hamnat mitt framför uppfarten – men kommunen har beslutat att makarna Sandell själva ska bekosta flytten, en kostnad på ungefär ­ 7 000 kronor.
– Och det tycker jag är fel. Vi ska inte betala för deras misstag, säger Sandell och fortsätter:
– De har svårt att erkänna att jag har rätt.

Kristoffer Tonning, gatuchef i Trelleborg, är av en annan uppfattning. Han pekar på att Trelleborgs kommun föreslog en annan placering av uppfarten en bit längre till vänster och att om Kjell Sandell anlagt uppfarten enligt det förslaget hade kommunen bekostat de gatuanpassningar som behövts göras.
– Men om de vill ha uppfarten där de valt att placera den får de betala flytten av belysningsstolpen, säger Tonning.
Där kommunen föreslog att uppfarten skulle anläggas finns ett träd – men det är inget hinder, menar Tonning
– De får välja att antingen bekosta flytten av trädet eller belysningsstolpen.
Sandell såg dock fler brister i kommunens förslag:
– Det innehöll ingen lösning på var soptunnorna skulle placeras, säger han.
Tonning å sin sida understryker att Trelleborgs kommun inte har någon skyldighet att ens mot betalning flytta på lyktstolpen.
– Vi hade kunnat säga nej till att ens flytta stolp­en. De har valt att ha en större trädgård istället för en uppfart.
– Vi bodde inte här 1936 när huset byggdes – vi har inte valt att inte ha en uppfart, invänder Sandell.

Det som sagts mellan Sandell och en kommunmedarbetare för 20 år sedan har ingen betydelse, enligt Kristoffer Tonning.
– Vi kan inte gå på gamla muntliga avtal som kanske inte ens ägt rum. Då kan man säga vad som och kommunen måste göra det, säger Tonning.
Kjell Sandell är kritisk mot att kommunen inte gjort anteckningar över vad som sagts och gatuchefen kan hålla med om att det borde ha gjorts.
– Men man kan tänka att det istället skulle legat i fastighetsägarens intresse att ha det skriftligt.
Tonning säger att det hela kan se ut som ett enkelt ärende utifrån.
– Att det bara är för oss att flytta stolpen – men om vi gör det går vi ifrån vår likabehandlingsplan, säger han.
– Att det finns en lika­behandlingsplan spelar ingen roll – i och med de ändrade parkerings­reglerna måste jag ha en uppfart. Det är deras ansvar att rätta till sina misstag, säger Kjell Sandell.