Kräver åtgärder för att lösa bostadskris

STAFFANSTORP Målmedvetna och betydande insatser krävs för att möta den bostadsbrist som finns i Staffanstorps kommun.
Det säger Laila Olsen (S) och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hon föreslår att en bostadskommission med expertis tillsätts.

– I kommunen finns ungdomar som inte kan flytta hemifrån. Det finns hemlösa föräldrar med barn som bor omväxlande hos sina föräldrar och vänner eftersom de inte har egen bostad.

– Det finns äldre som inte vågar sälja sina hus för att de inte mäktar med kostnaden att köpa bostadsrätt med hög hyra. Många äldre ser hellre att det finns en valfrihet med hyreslägenheter som alternativ när de behöver sälja huset, säger Laila Olsen.
Hon tar också upp problemet med bostäder åt nyanlända.
– Vi har på senare tid fått se fullt ut vad Staffanstorpsmodellen innebär, där nyanlända ensamkommande placeras i husvagnar och barnfamiljer på vandrarhem och campingar. När nyanlända barn omplaceras i andra kommuner är det inte säkert den nya kommunen kan ta emot barnen i skolan.
– Det kan innebära att barnen måste åka buss morgon och kväll till skola i Staffanstorp. Var finns barnperspektivet? undrar Laila Olsen.
Hon föreslår att en bostadskommission tillsätts där det ingår forskare, olika intressenter och expertis inom området för att lösa bostadssituationen i Staffanstorp.
Kommissionen föreslås få i uppgift att ta fram en handlingsplan för hur den akuta situationen ska lösas och även en långsiktig plan för att åtgärda bristen på lägenheter.

Kommissionen föreslås även knyta till sig den integrationsgrupp som redan finns för att få del av deras kunskap.
– De kartläggningar om boendesituationen i Staffanstorp, som förr presenterades för politiker i fullmäktige, bör göras igen av socialnämnden och presenteras för politikerna årligen igen.
– Den Moderatledda majoriteten beslöt att de inte längre skulle presenteras för politikerna i fullmäktige, säger Laila Olsen.

– Vid senaste kartläggningen föreslog tjänstemännen att socialnämnden skulle få tillgång till förstagångskontrakt för att sedan hyra ut i andra hand till hemlösa, samt hyra bostäder genom aktörer i andra kommuner. Men förslagen bifölls inte.
– Vi i S föreslog också ändrade ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget så att socialnämnden skulle få tillgång till en viss procent av nya lägenheter i olika områden, samt att kommunen skulle ta fram ett bostadsförsörjningsprogram där det anges hur hemlösheten bekämpas i framtiden.
– Förslagen bifölls inte.Nu har vi en situation där hemlösheten liksom antalet barn som inte har en trygg bostad ökar.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev