En perspektivbild över kvarteret Sjösättningen i Västra hamnen. ILLUSTRATION: SKANSKA

Socialt byggprojekt i Västra hamnen

MALMÖ I veckan sade tekniska nämnden ja till att sälja mark i Västra hamnen för drygt 29 miljoner kronor till Skanska. Till byggprojektet hör en social agenda som har koppling till både Yallatrappan och Rosengårdsskolan.

På fastigheten Sjösättningen 1 i Västra hamnen ska det byggas vårdboende, förskola för 120 barn och lokaler.
Till byggprojektet hör en social agenda som ska ge praktikplatser för Malmöbor som behöver sysselsättning, ett samarbete med Rosengårdsskolans elever under byggprocessen och lokaler till kvinnokooperativet Yallatrappen.
Malmö stad provar här hur man i samarbete med fastighetsbranschen, i det här fallet Skanska, kan skapa mervärden.

– Det här är ett välkommet tillskott för Malmös äldsta och yngsta. Men det är inte bara ett byggprojekt.
– Modellen som involverar praktikplatser, skolsamarbete och samverkan med civilsamhället visar hur kommunen tillsammans med andra aktörer klarar att bygga ut och samtidigt öka stadens sociala hållbarhet, säger Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden i ett pressmeddelande.

I tekniska nämnden reserverade sig M och SD mot den sociala ersättningen i projektet. Malmö stad och Skanska delar på en del av kostnaderna exempelvis handledning av praktikanter, lokalanpassning och skyddsutrustning.
Malmö stads högsta kostnad kan bli en miljon kronor.
Försäljningen av Sjösättningen 1 kommer troligen att få en fortsättning. Planen är att fastigheterna Sjösättningen 2 och 3 i samma kvarter ska ha ett liknande upplägg. Arbetet med att integrera social hållbarhet i stadsutvecklingen utgår från Malmökommissionens rekommendationer.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev