Romelepartiet är registrerat

östra lund Den grupp boende i östra Lund, som vill att denna del av kommunen ska bryta sig ur och bilda en egen kommun, har nu registrerat Romelepartiet. Det ska ställa upp i höstens val till kommunfullmäktige.

Registreringen av ett nytt parti, som måste göras före den siste februari, innebär att ingen annan får ta eller använda sig av partibeteckningen.
Nästa steg är att det nybildade partiet ska anmäla namn på personer som ska företräda partiet.

Att den östra delen av Lunds nuvarande kommun ska vara sin egen är en gammal tanke, som framfördes redan vid kommunsammanslagningen på 1970-talet. Då var byarna i öster egna kommuner. Men inför bildandet av storkommunerna fanns företrädare som ville se de östra delarna som Romele kommun istället för att gå in i Lund.
Bob Schuler i Veberöd är initiativtagare till den nuvarande samlingen i öster. Den har resulterat i en arbetsgrupp bestående av Bengt Kolben, Mats Olsson och Björn Lindberg.
Som Skånska Dagbladet tidigare har skrivit kontaktade gruppen för en tid sedan Lunds kommunpolitiker och frågade om de skulle stödja ett förslag till en folkomröstning för bildandet av en egen kommun i öster.
En majoritet av politikerna svarade nej. Ett 20-tal återkom inte alls. Endast sex av ledamöterna svarade ja.

Bengt Kolben uppger att ett starkt stöd från moderkommunens fullmäktige är en förutsättning för en folkomröstning. Det krävs att minst en tredjedel av de folkvalda stöder förslaget.
I en folkomröstning får alla röstberättigade i kommunen rösta.
En framkomlig väg för att driva opinion om detta och få möjlighet att påverka kommunfullmäktige är därför att ställa upp i kommunvalet.
Invånarantalet i en Romele kommun hade uppgått till 17 000 invånare.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev