Valfrihetsreform får också nobben

HÖRBY Det blev stopp för förslaget om att införa Lagen om valfrihet i hemtjänsten när kommunstyrelsen behandlade frågan på sitt senaste möte.

Kommunen har tittat närmare på vad det skulle kosta att införa Lagen om valfrihet inom hemtjänsten – gällande serviceinsatserna handel, tvätt och städ – samt omvårdnad med delegerad sjukvård i Hörby kommun.

Notan skulle hamna på nästan en miljon kronor, visar analysen. En utgift som socialnämnden inte har budgeterat för, och man har därför begärt extrapengar för att kunna genomföra satsningen.
Men kommunstyrelsen säger nej. Efter votering, som slutade 7-5, beslöt man på sitt senaste sammanträde att LOV:en inte ska införas i kommunen.
Socialdemokraterna, SPI och Moderaterna röstade för att avslå valfrihetsreformen.

Centern, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet yrkade att reformen ska införas, och reserverade sig mot beslutet. Gerty Holst (-) avstod från att rösta.
Samtidigt sade kommunstyrelsen nej till socialnämndens begäran om extrapengar ur budgetreserven, och man beslöt också att fullmäktiges beslut från 2009 om att införa LOV:en i kommunen ska upphävas.
– Det finns olika inriktningar från politiken hur man ska jobba med detta. Vi kan från kommunens sida inte sätta skattepengar till för att genomföra LOV:en.

– Små kommuner av Hörbys storlek har svårt att genomföra LOV:en, men man skulle istället kunna använda Lagen om offentlig upphandling, LOU, för att bredda det här och sy ihop kriterier för att jobba med frågan på ett annat sätt och plocka in fler entreprenörer, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).
Sista ordet är dock inte sagt i frågan om LOV:en ännu. Ärendet kommer upp i fullmäktige på nästa sammanträde för slutgiltigt beslut.

Läs mer:

www.skd.se

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev