Ny webb för ett mer miljövänligt lantbruk

Goodla är namnet på en helt ny webbsajt med syfte att sprida lättillgänglig kunskap för miljöåtgärder inom lantbruket. Bakom sajten står SLU, LRF och Formas som står för finansieringen.
Goodla riktar sig främts till lantbrukare som vill ha informationen samlad på en plats samt elever på lantbruksgymnasierna. På sajten finns filmmaterial inom fem centrala områden: övergödning, klimat, biologisk mångfald, försurning och gifter i miljön.

Läs På landet

Webb-tv