Kommunhuset i Hörby

Hörby fortsätter säga nej till samarbeten

HÖRBY Hörby kommun fortsätter att sätta sig på tvären när det gäller planerna på ett utökat samarbete med Höör om överförmyndaren, räddningstjänsten och strategiska frågor.

Kommunstyrelsen sade nej till alla tre förslagen på sitt senaste möte. Nu ligger bollen hos kommunfullmäktige.

När det gäller frågan om att slå ihop överförmyndarna i Hörby och Höör, och bilda en gemensam överförmyndarnämnd, så har Höör redan sagt ja till förslaget.
Men i Hörby är det inte alls lika positiva tongångar till nyordningen.
Beskedet att Höör blir värdkommun för den nya överförmyndarnämnden, och att överfömyndarkontoret i Hörby bara kommer att hållas öppet sporadiskt och enbart för bokade besök, har mötts med skepsis från en del håll.

Strax före jul skickade kommunfullmäktige, efter lång debatt, ärendet på återremiss.
Nu gör sig kommunen redo att ge ett slutgiltigt besked. Kommunstyrelsen tog upp frågan förra veckan och man anser att fullmäktige bör säga nej till sammanslagningen.
Voteringen slutade 7-6. C, SPI, M och politiske vilden Gerty Holst sade alla nej till att slå ihop överförmyndarna, medan S, L, SD och MP röstade för en sammanslagning. Något man inte fick gehör för.

Så här skriver Socialdemokraterna, som förlorade i omröstningen, i reservationen:
– Vi anser att det finns stora kommunala vinster för våra medborgare att göra med gemensamma överenskommelser med närliggande kommuner. En gemensam överförmyndarnämnd ger en stabilitet och trygghet för våra medborgare.
– Varje kommun kommer i den nya organisationen ha en fortsatt lokalförankring, med kontor och personal.

Av bara farten sade kommunstyrelsen även nej till förslagen om strategisk samverkan mellan Hörby och Höörs kommuner och utökat samarbete i räddningstjänstfrågor.
Även här krävdes det voteringar.
Alla tre ärendena – om överförmyndaren, räddningstjänsten och strategisk samverkan – tas upp i kommunfullmäktige på måndag, den 27 februari.

Läs mer:

www.skd.se

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev