Hörby kommun hade hoppats få sköta tillsynen av bland annat Ugglarps Slakteri i egen regi, men länsstyrelsen säger nej. Arkivbild

Tillsynsplaner stoppas av länsstyrelsen

HÖRBY Kommunens planer på att överta ansvaret för den operativa tillsynen av återvinningsanläggningen i Stavröd, KLS Ugglarps Slakteri, B Altenstam AB och Lightning Nordic AB/Hörby Bruk grusas av länsstyrelsen.

I höstas beslöt kommunfullmäktige att gå fram med en begäran hos länsstyrelsen om att tillsynen för de fyra nämnda anläggningarna ska överlåtas till Hörby kommun från och med den 1 januari 2018.

– Vi tror att tillsynen blir effektivare om kommunen själv har ansvar för den, och att det blir en bättre översyn och bättre handläggning för våra företagare. Länsstyrelsens tillsyn är inte så regelbunden som den borde vara, sade Anette Börjesson (MP), ordförande i miljönämnden, efter beslutet.
Men länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan.
Man anser att det operativa tillsynsansvaret för Stavröds avfallsanläggning, som drivs av Merab, ska ligga kvar i länsstyrelsens regi åtminstone till dess att sluttäckningen av soptippen är slutbesiktigad.

Länsstyrelsen tänker även behålla tillsynen av KLS Ugglarps Slakteri. Att kommunen lyfter fram att man har lokalkännedom och att miljöchefen tidigare bedrivit tillsyn på slakteriet hjälper inte.
Beträffande Bo Altenstam AB, som arbetar med metallåtervinning i Råby, skriver länsstyrelsen att tillsynsansvaret kan delegeras till kommunen den dag verksamheten utökas så att den blir en tillståndspliktig B-verksamhet.

Tillsynen av den planerade fabriken för lättviktspallar, som Lighting Nordic/Hörby bruk vill bygga vid E22, kan också komma att överlåtas till kommunen, enligt länsstyrelsen. Men först den dag då tillståndet för verksamheten vinner laga kraft. Bolaget har ännu inte inkommit med sin ansökan, noterar länsstyrelsen.
– Länsstyrelsen avser med andra ord att behålla den operativa tillsynen för samtliga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter – det vill säga Lyby avloppsreningsverk, KLS Ugglarps Slakteri och Stavröds avfallsanläggning, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev