Niels Paarup-Petersen. Foto: TT

Erbjud äldre friskvård

Svenskarna blir äldre och äldre och vår livskvalitet ökar, något vi har förbättrade levnadsvillkor och medicinska framsteg att tacka för. Ett längre liv gör att vi hinner uppleva
mer, har fler år med nära och kära och fler år som aktiva samhällsmedborgare. Det är fantastiskt.

Men en äldre befolkning ställer också nya krav på samhället. Antalet äldre över 75 år i Malmö öka med mer än 5 000 personer fram till år 2025.
Med högre ålder ökar risken för sjukdom, följdsjukdomar och
funktionsnedsättningar. En äldre befolkning ställer därför höga krav på både sjukvård och kommunal omsorg. En äldre befolkning ställer därmed även krav på insatser för ett
hälsosamt åldrande.

Äldre borde erbjudas friskvård för högre livskvalitet och lägre samhällskostnader. Ett flertal studier har visat på att friskvård hos äldre har positiva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande effekter. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer kring ett hälsosamt åldrande.
I riktlinjerna beskrivs hur hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens sida kan förbättra livskvaliteten och bidra till
minskade samhällskostnader för vård och omsorg.

Med en åldrande befolkning kommer behovet av vård öka inom de kommande åren. Därför behöver inte bara sjukvården stärkas, utan även hälsovården. Vi behöver börja arbeta mer preventivt.

Kostbehandling och träning är enkla åtgärder som kraftigt bidrar till ett
hälsosamt åldrande.
Vi efterlyser en tydlig planering hos Region Skåne kring hur man skall skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Vi anser att alla äldre över 75 år bör erbjudas
kostrådgivning hos dietist i primärvården, träningsråd hos fysioterapeut i primärvården samt samtal om balans i vardagen hos arbetsterapeut i primärvården.
​Vi anser att åtgärderna skall ske i nära samarbete med primärvårdsläkare. Vi är övertygade om att dessa
förebyggande insatser kommer att stärka livskvaliteten för de äldre, men också minska behovet av vård och omsorg.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×