Om allt går enligt planerna startar rivningen i april. Pelarna ska rivas ner till högst två meters höjd och hela området ska säkras och städas upp. Klagshamnsuddens industriminne ska skapas till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.
Väggarna i det gamla tunnbinderiet ska rivas ner till cirka 1,5 meters höjd.
Fabriksområdet håller på att falla sönder. Snart inleds rivningsarbetena som syftar till att skapa Klagshamnsuddens industriminne.

Delar av fabriken rivs för 2,2 miljoner

KLAGSHAMN Om allt går enligt planerna börjar stora delar av den gamla cementfabriken i Klagshamn att rivas i april. Rivningen har dragit ut på tiden men nu har politikerna beslutat hur området både ska påminna om en forna industri och göras säkert för dem som vistas där till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.

I detaljplanen anges området som ruinområde och syftet med planen är att skapa ett industriminne. Dock har skapandet av minnet dragit ut på tiden vilket skapat frustration hos främst Klagshamns ryttarförening som har nybyggt ridhus och hästhagar precis intill resterna av cementfabriken.

De gamla industriresterna omgärdas av staket som ger ett tråkigt intryck. Höga betongpelare riskerar att falla sönder.
Här finns rostiga armeringsjärn, söndervittrat tegel och en massa andra rester från cementfabriken och det tunnbinderi som funnits här.

Klagshamns ryttarförening har varit orolig för säkerheten och nu kommer det snart att hända något på området.
– Jag förstår ryttarföreningens oro. Det ser helt enkelt för jäkligt ut där ute och jag håller med om att det kan vara farligt att vistas där.
– Ärendet har dragit ut på tiden. Vi har haft en diskussion länge på politisk nivå och de förslag som vi sett tidigare har varit för kostsamma, konstaterar Andreas Schönström (S) som är kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

Att satsa 2,2 miljoner kronor på att skapa ett industriminne tycker han är rimligt. Området sänks till en lägre nivå samtidigt som man får ett minne över den verksamhet som funnits här tidigare. Beslutet har tagits i tekniska nämndens delegation 1. Moderaterna yrkade avslag till att skapa ett industriminne för 2,2 miljoner kronor. De ville riva allt och jämna alla industrirester med marken.

– Jag tycker att vi hittat en bra kompromiss mellan att bevara och att komma igång snabbt med arbetena. För att riva allt krävs en ny detaljplan och då hade ärendet tagit minst 1,5 år till.
– Det är inte rimligt. Ryttarföreningen har väntat länge nog och nu kommer det snart att börja hända något på området, fortsätter Andreas Schönström.

Om allt går enligt tidsschemat kan rivningsarbetena starta i april och vara avslutade i september.
De betongpelare som finns på området kommer att sänkas till högst två meters höjd. Höjden på pelarna blir varierad. Det ska gå att se byggnadernas utseende och omfattning.
En del pelare kommer att ersättas med pelarkorgar som fylls med betongkross eller liknande från området.
Befintliga betongplattor på området rivs och markeras genom gabionmurar, burar eller korgar fyllda med sten.

Tunnbinderiet består i dag av en tegelbyggnad som saknar tak. Det finns hål i en del av väggarna och byggnaden är delvis nerklottrad.
Väggarna kommer att rivas ner till 1,5 meters höjd. En skorsten i rött tegel ska bevaras liksom ett befintligt tegelgolv. En källare ska förseglas och fyllas igen.
På området ska det också skapas en informationspunkt som berättar om Klagshamnsuddens historia och dess biologiska värden. En tegelbyggnad som är q-märkt berörs inte av de beslutade åtgärderna. Den har igenspikade fönster men intakta väggar och tak.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev