Tommy Görthz som är ordförande i Norra Rörums sockengille kallar beslutet att lägga ner byns bibliotek kortsiktigt och forcerat. – Plockar man bort biblioteket vet man att det inte kommer tillbaka, säger han. foto: Tobias Lagerholm

Höör stänger två bibliotek

Norra Rörum/Snogeröd Biblioteket i Snogeröd har funnits sedan 1950-talet. I Norra Rörum lånas ett par tusen böcker varje år. Ändå beslutar kultur- och fritidsnämnden att stänga biblioteken första mars.
– Vad politikerna glömmer bort är att filialerna grundlägger ett läsintresse, säger Åke Nilsson, vice ordförande i Södra Ringsjöortens bygdeförening.

Sparkravet som ålagts kultur- och fritidsnämnden får flera konsekvenser. I slutet på januari redogjorde bibliotekschefen Elisabeth Hallberg för en ny biblioteksplan som politikerna antog. Det får konsekvensen att biblioteken i Snogeröd och Norra Rörum som i dag håller öppet varje tisdag stängs nästa månad.

– Biblioteket i Tjörnarp fanns också med i planen. Men där backar vi eftersom verksamheten ligger vid skolan. Lokalen går inte att avyttra och därmed är det ingen besparing. Kvar finns Norra Rörum och Snogeröd, säger Elisabeth Hallberg som är bibliotekschef i Höör.
Kultur- och fritidsnämnden räknar med att spara 137 000 kronor med åtgärden. Det omfattar personalkostnader, hyreskostnad för lokalen i Snogeröd och uppvärmningskostnader i Norra Rörum.

För att kompensera är kommunen på väg att införa ”Meröppet bibliotek” inne i Höör vilket innebär att låntagaren kan besöka biblioteket dygnet runt.
– Även förskolorna i berörda byar kommer att kompenseras med fler böcker. Sen kör vi redan i dag hem böcker till dem som önskar denna service, säger Elisabeth Hallberg.
– Det vi inte kan kompensera är de mötesplatser och träffpunkter som filialerna i byarna har inneburit. De kan inte ersättas.

– Jag tänker på barn och unga som inte kan sätta sig i bilen och köra till Höör. De drabbas värst, fortsätter Elisabeth Hallberg som tycker det är ett tråkigt beslut.
Vid biblioteket i Snogeröd har det senaste året lånats ut 2 241 böcker. Totalt gjordes 720 besök.
I Norra Rörum är dock siffrorna högre. Förra året hade man 746 besökare och 1 915 utlåningar. År 2015 låg utlåningen på 2 500 böcker.
– Visst, det är en minskning. Men det vi vet är att om biblioteket stängs får vi inte det tillbaka. Bibliotekslokalen har dessutom kommunen hyresfritt av kyrkan, säger ordföranden i Norra Rörums sockengille Tommy Görthz som är allt annat än nöjd med beslutet.

– Barn behöver ett bibliotek för att få sitt kulturella intresse tillgodosatt och man försämrar för vuxna som bor i byn av samma anledning. Sen är frågan hur många Norra Rörumsbor som kommer ta sig in till Höör bara för att besöka biblioteket, säger Tommy Görthz.

Ordföranden ifrågasätter varför biblioteken i byarna ska drabbas bara för att kommunen inte kan hålla reda på sina pengar.
– Vi har en ny förskola på gång i byn och då behövs det böcker. Jag förstår inte varför man forcerar fram det här beslutet. Det är för sorgligt, säger Tommy Görthz som lämnat in en protestlista till kommunen.
Hans kollega i Snogeröd, Åke Nilsson håller med.

– Biblioteket har varit ett viktigt tillhåll för en del av människorna i Snogeröd. Det är också den enda gemensamma lokalen som finns i byn. Folk i olika genrationer har grundlagt sitt läsintresse här och velat läsa vidare om olika saker, säger Åke Nilsson.
Han har skrivit till kommunen och föreslagit att en mindre del av Gudmuntorps skola skulle kunna användas till bokutlåning även för vuxna.
– Behåller man biblioteksfilialerna upprätthåller man också läsandet, säger Åke Nilsson.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev