Bakom Per Asp ligger den mark på vilken ett fängelse enligt placeringsförslaget ”Holmeja” skulle ligga. Foto: Adrian Ericson
Per Asp visar områden där dörrar ska knackas.
I lilla Holmeja bor cirka 300 personer, ungefär lika många interner som förslaget till anstalt är tänkt att rymma.

Byarna tar strid mot fängelseplaner

Holmeja Holmeja och grannbyn Yddinge vill inte ha ett fängelse i bygden.
– Man skapar ängslan och oro för väldigt många människor, säger Per Asp.

Sedan de nio olika placeringarna för ett fängelse i kommunen presenterades har många reagerat. Efter att markägare i öster sagt nej höjs röster också i Holmeja. Per Asp bor med sin fru strax utanför byn. Han har startat ett upprop – både mot den föreslagna placeringen i Holmeja och vid Yddinge cirkulationsplats.
– Jag blev ju lika chockerad som alla andra, det är ju galenskaper, säger Per.
– Jag ville agera snabbt, ska man påverka ska man göra det så tidigt som möjligt. Han tog kontakt med byalaget och skickade senare en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande.
I skrivelsen argumenterar han för att ett fängelse skulle skada viktiga miljöer för fridlysta grodor och salamandrar. Likaså naturområden för rekreation.

Men framförallt menar han att det skulle innebära negativa konsekvenser för de boende i närområdet.
– I mitt personliga fall vill jag inte att anläggningen ska lysa upp på natten och inte ha en fängelsemur som täpper igen utsikten, säger han.
Det är fler som stretar emot. Holmejaborna Thorsten och Benedikte Bergman vars tomt ligger inom det föreslagna området i Holmeja säger blankt nej.
För dem skulle det framlagda förslaget jämna både gård och bostadshus med marken, samt ta ytterligare arealer i anspråk. Deras besked har framförts i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M). Från henne vill de ha ett skriftligt intyg på att alternativet Holmeja avskrivs. Allansson Wester har tidigare muntligt lovat att tvångsköp av mark inte kommer att vara aktuellt.

Per Asp berättar att många hört av sig efter hans initiativ. Tillsammans med flera engagerade från bygden knackar de dörr i hela trakten kring Yddinge och Holmeja. En namninsamling har startats med hittills cirka 240 namn, målet är över 300. Den 1 mars ska listan lämnas över på ett möte med Linda Allansson Wester.

Vad har du för förväntningar inför mötet?
– Som det ser ut nu vore det väldigt tokigt om man skulle gå emot en stor majoritet av Holmejaborna. Det hade varit ett politiskt självmord, säger Per.
Han fortsätter:
– Man skapar ängslan och oro för väldigt många människor. Oron kommer att fortsätta tills allting är klart. Det är många som mår dåligt, småbarnsföräldrar är oroliga, vi sover dåligt på nätterna, säger han.

Frågan om placeringen är svår. Om ett fängelse ska placeras i kommunen förordar Per Asp en placering i närheten av Sturup.
Men framförallt är han arg på hur hela processen hanterats. Han tycker att den borde inletts i diskussioner med markägare och sedan landat i ett antal förslag – inte tvärtom.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...