Vårdtagare nekades större hygienstol

Kävlinge Under två år kunde en vårdtagare på ett gruppboende i Kävlinge inte sitta ner på toaletten eftersom hen vuxit ifrån sin hygienstol.
Trots att personal på gruppboendet kände till att stolen blivit för liten fick vårdtagaren ingen ny.

Behovet ska ha diskuterats på en arbetsplatsträff redan våren 2015, utan att det åtgärdades.
Först omkring två år senare gjordes upptäckten. Personalen på gruppboendet hävdade då att de kontaktat arbetsterapeuten för att vårdtagaren skulle få en ny hygienstol.

Detta finns inte dokumenterat i minnesanteckningarna från arbetsplatsträffen, inte heller i några journalanteckningar, konstaterar kommunen i sin egen utredning efter att händelsen uppdagats.
Socialtjänsten gjorde vid upptäckten en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Av kommunens egen utredning framgår det att vårdtagaren brukar sitta ner vid toalettbesök, och då är i behov av en hygienstol.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska slår fast att händelsen ”medförde att vårdtagaren utsattes för ett allvarligt missförhållande” när lex Sarah-anmälan gjordes till IVO.
I sitt beslut slår IVO fast att kommunens egen utredning av händelsen gör att myndigheten kan avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×