Samhällsbyggnadschefen Åsa Ratcovich gläds åt att kommunstyrelsen ger henne sitt fulla stöd, och ser fram emot att kunna jobba vidare med de utmaningar som kommunen står inför. Arkivbild

Ratcovich kvar som chef

HÖRBY
Åsa Ratcovich blir kvar som samhällsbyggnadschef i Hörby kommun. Kommunstyrelsen beslöt på måndagen enhälligt att uttala att man har fortsatt förtroende för henne, trots rapporterna om hög personalomsättning och att investeringsbeslut fördröjs.

Beslutet föregicks av ett blixtinkallat möte mellan partierna på fredagseftermiddagen där förtroendefrågan diskuterades.
– Det var Birger Larsson i Liberalerna som kallade till mötet. Alla partierna var där. Vi satt i 3,5 timmar i fredags eftermiddag med detta, säger Anders Larsson, ordförande för C i Hörby och ordförande i tekniska nämnden.

Han vill inte gå närmare in på vad som sades på mötet, men berättar att han har haft fullt förtroende för Åsa Ratcovich hela tiden, och att han är frågande till hur kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit sig an frågan.
– Om jag ska uttrycka mig diplomatiskt så kan jag säga att det här inte har skötts som det skulle ha skötts. Jag ifrågasätter verkligen hur kommunstyrelsens arbetsutskott har hanterat ärendet, säger Anders Larsson.
– Det är de som har uttalat sig i tidningen som borde stå till svars för det här, tillägger han.
Det har varit några turbulenta dagar för Åsa Ratcovich. Hon har varit arbetsbefriad i väntan på att utvärderingen om samhällsbyggnadsförvaltningen skulle bli klar.
På tisdagen var hon åter på plats i kommunhuset. Detta sedan kommunstyrelsen vid sitt möte på måndagen enhälligt beslutat att uttala att man har förtroende för henne.

– Det är det här politiken har uttalat. Alla politiska partier har resonerat kring detta och förstått att det är en viktig fråga, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Häromdagen ville du inte uttala dig i förtroendefrågan. Varför inte?
– Det hade varit att föregripa ärendet. Vi var inne i en process och hade samtal med politiker och tjänstemän.

Hur förklarar du att det har varit så hög personalomsättning på samhällsbyggnadsförvaltningen? 15 anställda har slutat senaste året?
– Det finns olika delar i detta. Det kan vara personer som väljer att flytta från kommunen av olika anledningar för att vidareutvecklas i ett annat område. Vi har någon som blivit headhuntad.

Hur ser du på uppgifterna om att det tar lång tid att få fram underlag på förvaltningen i frågor som rör beslutade investeringar?
– Vi ska sätta oss ner och gå igenom de olika områdena. Kommunstyrelsen har diskuterat de utmaning som kommunen står inför vad gäller kraven på funktionsdugliga och välvårdade fastigheter.
– Kanske ställer vi för stora krav. I så fall får vi göra omprioriteringar, säger Meijer.

Förutom att uttala sig i förtroendefrågan tog kommunstyrelsen även beslut om att se över och ta fram en modell för att utveckla de områden handlar om investeringsbudgetens utfall, behovsanalyser för skolor, förskolor och äldreboenden, personalfrågor och ledningsfrågor och politisk samverkan.
– Vi ska tydliggöra hur vi ska arbeta och samverka mellan politiken och tjänstemännen för att kunna hantera de utmaningar som finns i de olika funktionerna, säger Susanne Meijer.

Birger Larsson (L) bekräftar att det var han som kallade till mötet med partierna i kommunstyrelsen i fredags.
– Jag förstod att man ville diskutera det här informellt och samla ihop de uppfattningar som fanns.

Hur ser du på hanteringen av ärendet i övrigt?
– Inga kommentarer just nu, säger Birger Larsson.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×