Lars Bäckström och Oscar Lindvall från Tullverket var bekymrade när de pressenterade siffrorna. Foto: Hanna Dockson

Narkotikan väller in vid gränsen

MALMÖ Skånetullens beslag av cannabisharts och amfetamin fyrdubblades under 2017 jämfört med året innan, men deras arbetsmetod och tillslag visar på en förbättrad beredskap och strategi.

Tullverket har tredubblat sitt resultat gentemot förra året trots att det redan då var ett bra resultat. Något som saknar historisk motsvarighet i Tullverkets historia. Detta trots att det har varit färre kontrolltimmar än någonsin beroende på det slukande behovet av mer resurser i regionen.
– Det är klart att vi är glada och stolta över vårt resultat, men vi är också oroliga över det starka flödet av narkotika som kommer in och att det inte tycks finnas något stopp på det hela. Vi är bekymrade som statlig instans, säger Oscar Lindvall åklagare vid Tullverket. Skåne står för 80 procent av den nationella mängden och utmärkande är just narkotikamängden.
– Vi ser utvecklingen av narkotika som högst bekymmersam. Det grovt organiserade brottsligheten har också en förmåga att inte bara anordna smuggling utan även hitta nya vägar och strategier efter tillslag vilket gör det svårare för oss att komma till rätta med problemet, säger Lars Bäckström chef vid Tullverket.

Under 2017 skedde en fyrdubbling av amfetamin, likadant i cannabis och en fördubbling av kokainet.
– Det är sensationella siffror. Det finns en hög kapacitet och det sker fler än vad vi tar. Kedjorna bryts heller inte bara för att vi gör ett stort tillslag. Det finns kapacitet att fortsätta oavsett, säger Lars Bäckström.
Tullverket resurser gör att de måsta hushålla och efter stora tillslag måste de ta av sig sina uniformer och även utreda brotten. Det är ett moment 22 eftersom tiden inte alltid räcker till och man ligger långt efter i utredningarna.

– Det vi tar i kontrollen slipper resten av landet att hantera och framförallt kommer det inte ut i samhället. Tramadoltabletter säljs för 50 kr styck på gatan exempelvis. Det är ett av flera prioriterade preparat med sin koppling till både ungdomar och de utsatta områdena. Därav har det gjorts särskilda satsningar, säger Oscar Lindvall.

De stora beslagen görs i en kombination av underrättelse och tillfällighet.
– En del av narkotikan hittas även vi husutredningarna som vi gör med hjälp av posten. Smugglingsbrott är lika mycket smuggling även om allt inte sker precis vid gränsen, säger Lars Bäckström.
2018 har börjat i samma andra som 2107 och tullverket tror inte att det kommer att minska;
– Det är en kraftig ökning från redan höga nivåer. Narkotikan väljer in. Det kan vi konstatera, säger Oscar Lindvall.
Stora tillslag innebär att tullen inte hinner med utredningarna i den takt som de önskar.
– Det är ett stort problem att vi inte alltid hinner med, säger Lars Bäckström.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×