I november genomfördes en hygienrond på äldreboendet Bruksgården i Rydsgård. Hygienrutinerna lämnade mer att önska, skriver hygiensjuksköterskorna som genomförde ronden. arkivbild

Hygienrutiner måste bättras på Bruksgården

Rydsgård Det finns god medvetenhet att arbeta vårdhygieniskt på Bruksgården, skriver Vårdhygien efter sin skyddsrond. Men rutinerna lämnar mer att önska.

Det var i november som hygiensjuksköterskor från Vårdhygien (Region Skåne) genomförde en hygienrond på äldreboendet Bruksgården i Rydsgård.
Inom enheten finns det god medvetenhet hos chef och personal samt goda förutsättningar lokalmässigt att arbeta vårdhygieniskt korrekt, skriver hygiensjuksköterskorna.

Men trots detta lämnar hygienrutinerna mer att önska, menar de.
Bland annat händer det att personal tvättar sina arbetskläder hemma – någonting som inte rekommenderas. Arbetsdräkten kan, och bör, ”både tvättas och förvaras på arbetsplatsen” skriver hygiensjuksköterskorna.
Vidare förekommer överanvändning av plasthandskar, konstateras i rapporten. Detta kan, står det, förklaras av bristande kunskap om i vilka situationer som handdesinfektion är tillräcklig och när handtvätt är nödvändig.

Hygiensjuksköterskorna skriver även att om behov av dammsugare finns så bör denna vara lägenhetsbunden, alternativt att det används personbundna munstycken till centraldammsugaren. I dag finns en centraldammsugare på boendet som används i alla utrymmen.

Äldreboendet rekommenderas säkerställa att de ”grundläggande vårdhygieniska rutinerna för kommunal vård och omsorg” är kända av såväl ordinarie personal som vikarier. Detta för att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×