Eric Tabich, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, blev förvånad över mark- och miljööverdomstolens beslut.

Ändrar sig inte om upphävd byggplan

HJÄRUP Staffanstorps kommun ändrar sig inte när det gäller planen för Klockaregårdsvägen i Hjärup.
Avsikten är fortfarande att bygga bostäder på tomten.

I går berättade SkD att Mark- och miljööverdomstolen river upp den antagna detaljplanen som innebär att åtta radhus kan byggas på tomten vid Klockaregårdsvägen.

Planen hade överklagats av ett antal Hjärupsbor ända upp i högsta distans. De förlorade i alla andra men överdomstolen gav dem rätt i fråga om att kommunfullmäktige borde ha tagit antagningsbeslutet och inte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Om Hjärupsbornas kritik mot att träd fällts och önskemål om att grönområdet bör bevaras sade överdomstolen dock inget.
– Det handlar således om formalia, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Eric Tabich (M) på telefon från Indien där han befinner sig med anledning av sitt arbete.
– Vi skulle ha låtit kommunfullmäktige ta beslutet, och det är förmodligen det vi ska göra nu.
– Vi kommer att skicka exakt samma plan som tidigare till fullmäktige för beslut. Sen kommer den förmodligen att överklagas igen. Men formalia ska följas, så är det. Det som sker är att det förlänger processen och att bygget fördröjs.

Eric Tabich säger att han blev väldigt förvånad över Mark- och miljööverdomstolens dom eftersom alla andra instanser avslagit överklagandena.
Att kommunen skulle gå Hjärupsborna till mötes och, som de önskar, återställa tomten till grönområde är inte aktuellt.
– Vi måste se till hela samhället och inte bara till dem som bor i närheten. När det ska byggas är det ofta de som bor närmast som har synpunkter, vilket är förståeligt.

– Men vi känner till de här synpunkterna sen länge. De klagande har inte någonstans, vare sig i länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, fått gehör för sina synpunkter om grönområde och fällda träd, säger Eric Tabich.
– Och det som avgjorde i Mark- och miljööverdomstolen var alltså ett formaliafel.
– Vi ska bevara flertalet av träden på tomten men det behövs också bostäder och dessa ska vi bygga.
– Jag vill också minnas att det inte var någon större oenighet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när beslutet en gång klubbades där, säger han.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×