Vatten och avlopp blir dyrare

Svedala

Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs. Detta har kommunfullmäktige beslutat.
Höjningen genomförs i tre steg. Den 1 februari gjordes den första höjningen med 5 %. Med lika många procent ska taxan även höjas 2019 och sedan igen 2020.
Prishöjningen motiveras med kostnader för bland annat ledningsnätsutbyggnad.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×