Ambjörn Hardenstedt (S), här i fullmäktiges talarstol.

Riskerar att missa 130 000 i partistöd

Svedala Handlingar kom in för sent menar kommunens kansli.
– Jag har en klar bild av att jag har lämnat i dem i tid, säger Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd.

– Men jag kan inte svära mig fri, jag kan ha missat, eller om det uppstått nåt i hanteringen, fortsätter han.
Det som skulle lämnats in var en redogörelse för hur 2016 års partistöd använts. Efter en lagskärpning måste alla partier årligen redovisa hur partistödet använts.
Syftet med stödet är att stötta partiverksamheten och skapa förutsättningar för partierna att utföra sitt parlamentariska arbete.
Utbetalning sker årsvis efter godkänd redovisning.

Redovisningen för 2016 skulle har varit inskickad i slutet av juni 2017. Men innan deadline saknas en diarieförd redogörelse från Socialdemokraterna.
Inför kommande utbetalning av partistöd i mars, hanterades frågan på kommunstyrelsens möte i måndags.
– Det här brukar vara ett transportärende och det är olyckligt att behöva ha den här diskussionen, kommenterar ordförande Linda Allansson Wester (M) som fick med sig kommunstyrelsen på att skicka frågan vidare till kommunfullmäktige.
– Jag menar att eftersom kommunfullmäktige skrivit sina regler då också får ta ställning till avsteg och undantag.
Huruvida S ändå ska beviljas partistöd avgörs alltså av övriga partier.

Hur kommer ni rösta i ert parti?
– Vi har inte tagit ställning.

Ambjörn Hardenstedt (S) säger att han gjorde klart redogörelsen i god tid och att det snarare är en ärlig miss eller ett fördröjt diariedatum det rör sig om.

Kommer S att rösta för ett beviljande?
– Ja, vi kommer att rösta för ett beviljande, men hur fullmäktige kommer att rösta det vet jag inte, säger han.

Vad skulle ett uteblivet partistöd innebära för er?
– Det har jag har inte en klar bild av än. Det blir ett avbräck att inte få den inkomsten, men partiet har en ekonomi och har pengar i kassan.

Skulle det påverka er kommande valrörelse?
– Nej, det tror jag inte.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×