2013 köpte kommunen fastigheten där nuvarande vårdcentral finns inklusive halva parkeringen. ARKIVBILD
Planeringen för Södra Stanstad inklusive ny lokal för regionens vårdcentral, rullar på. Området blir Staffanstorp centrums nya ansikte mot Malmövägen. Ritning: Nyréns Arkitektkontor
Utbyggnaden är tänkt att ske i etapper. Huset där vårdcentralen ska in byggs först. Skiss: Nyréns Arkitektkontor

Plan för centrum och vårdcentral rullar på

STAFFANSTORP Samtidigt som Hälsomedicinskt Centrum, smygöppnar sin privata vårdcentral i Hälsohuset rullar planerna för en nybyggd vårdcentral i regionens regi i Staffanstorp vidare.

Som SkD tidigare berättat är det detaljplanen för Stanstad, gamla busstationen, som också omfattar en ny lokal för vårdcentralen.
– Den nuvarande vårdcentralen är byggd på 1980-talet och inte planerad efter det sätt man arbetar på i dag, säger kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson (M).

– Det är mycket korridorer och utrymme som inte utnyttjas så effektivt. Därför känner vi att en ny som bättre passar för dagens behov behövs.
Nyligen träffade Christian Sonesson regionpolitikerna för att diskutera planeringen för en ny byggnad åt vårdcentralen i Staffanstorp.
Man är överens om en avsiktsförklaring att en ny vårdcentral, som kommunen uppför, ska stå klar om tre år.
I regionens budget för 2018 finns nämligen inga pengar öronmärkta åt Staffanstorp.
Enligt Christian Sonesson är det inget problem eftersom det aldrig varit tänkt att regionen ska äga lokalen och bygga.
– Regionen ska inte bygga någon ny vårdcentral, det gör vi. Sedan hyr de av oss för den vård de bedriver, precis som det fungerar i dag.
Efter mötet med regionpolitikerna i slutet av januari, där bland andra sjukvårdsnämndens ordförande, Joakim Sandell (S), andre vice ordförande Stefan Lamme (M) och Ingrid Lennerwald (S), ordförande för beredning av framtidens sjukvård i Skåne, deltog enades man om att en ny vårdcentral behövs i Staffanstorp.

Förhoppningen är att den ska kunna stå klar 2021.
I Staffanstorp är detaljplanearbetet för utbyggnaden av Södra Stanstad i full gång.
Det aktuella området är södra delen av Staffanstorps centrum och omfattar bland annat det gamla busstorget, vårdcentralen och den södra delen av Bråhögsbadets uteytor.

Området är cirka 2 hektar stort och marken ägs i huvudsak av kommunen.
2013 köpte Staffanstorps kommun fastigheten som nuvarande vårdcentral ryms i och hälften av parkeringen.
Priset var 22,5 miljoner kronor och det innebar att primärvården i och med detta blev hyresgäster hos Staffanstorps kommunfastigheter.
Detaljplanen innebär en fortsatt utbyggnad av Staffanstorps centrum söderut mot Malmövägen.
Enligt planen ska här kunna uppföras 300 nya bostäder, huvudsakligen i flerfamiljshus med även i så kallade stadsradhus.
Handel med mindre butiker och kafé kan tänkas få utrymme i bottenvåningarna ut mot det nya torg som skapas.
Inom området ska alltså även ny lokalisering av vårdcentralen ske.
Vid samrådsmöte som hållits med kommuninvånare om planen för Södra Stanstad kom farhågor för parkering, trafikökning, för höga hus, insyn i befintliga hus med mera upp.

Några oroade sig för att deras hus blir skuggade av den nya bebyggelsen och var också frågande för om parkeringsplatserna kommer att räcka till?
Några oroade sig också för att området kommer att vara en byggarbetsplats under lång tid.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×