Målvakt i taxibolag åtalas för brott

MALMÖ En 32-årig man misstänks ha ingått som styrelseledamot i olika taxibolag i Malmö utan att ha haft någon avsikt att sköta sitt uppdrag.
Istället ska allt ha gått ut på att dölja vem eller vilka som haft den verkliga ledningen i bolagen, som sedan gått i konkurs.

Nu står mannen, som misstänks vara målvakt, åtalad vid Malmö tingsrätt för brott mot aktiebolagslagen i tre fall. Och två fall av bokföringsbrott. Åklagaren yrkar också att rätten ska meddela 32-åringen näringsförbud under tre år.

Det är i tre olika taxibolag som mannen ska ha tackat ja till att vara styrelseledamot utan någon avsikt att ta del av verksamheten och följa vad som gäller enligt aktiebolagslagen.
32-åringen registrerades på de tre taxibolagen samma dag, den 21 november 2014.
Men de tre företagen gick sedan i konkurs.
Första bolaget gick i konkurs den 8 april 2015 och hade då en brist på drygt en halv miljon kronor.
Det andra gick i konkurs 11 november 2015 och hade 1,2 miljoner i skulder och det tredje den 16 december samma år med 329 000 i skuld.

Och för två av bolagen ska mannen inte ha gjorts någon årsredovisning.
Något som gjort att företagens ekonomiska resultat inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen.
Till bevisningen hör granskning som visar att det i något av bolagen bedrivits verksamhet, men att det inte återfunnits någon bokföring vid konkursen.

När bristerna upptäcktes misstänktes direkt att 32-åringen inte var den verklige företrädaren för bolagen utan att han enbart var målvakt.
Taxibolagen ska också ha sålt flera bilar i nära anslutning till att de gick i konkurs.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×