En hemtjänstanställd visade bilder på sin döda mor för en vårdtagare. Detta ledde till att kvinnan fick ökad dödsångest. Händelsen anmäldes enligt lex Sarah. Arkivbild

Hemtjänstanställd visade vårdtagare foton på sin döda mamma

Kävlinge En hemtjänstanställd i Kävlinge berättade detaljerat om sin nära anhöriges självmord och visade bilder på sin döde mor för en vårdtagare.
Följden blev att vårdtagaren fick svår dödsångest efter att ha sett bilderna.

– Hela händelsen är jättetråkig, säger Ann-Louise Christensen, hemvårdschef i Kävlinge kommun.
Incidenten uppdagades när en sjuksköterska märkte att en vårdtagare var upprörd och mådde dåligt. Hon fick då veta att det berodde på att en personal ingående beskrivit sin nära anhöriges självmord.
Hen hade också berättat om sin mammas död, och dessutom visat bilder på den döde modern i sin privata mobiltelefon.
Sjuksköterskan tog saken vidare till enhetschefen för det äldreboende hemtjänsten tillhör.

Samma dag kallade chefen till sig den anställde. Hen medgav att det som sjuksköterskan berättat stämde. Förklaring var att hen för vårdtagaren förklarat varför hon varit borta från arbetet de senaste veckorna, att det berodde på att hennes mamma gått bort.
Det ledde, enligt den hemtjänstanställde, till att vårdtagaren ställde frågor. Snart var de involverade i ett djupt samtal om döden.
Där, medger den anställde, förlorade hen sin professionalitet och frågade vårdtagaren om hon ville se bilder på den döda mamman – och att kvinnan ska ha samtyckt till detta.
Efteråt hade kvinnan svårt att släppa minnesbilderna av den döda mamman. Hennes dödsskräck ökade. Hon fick samtidigt dåligt samvete för att hon berättade för sjuksköterskan om det inträffade.

– Det är tråkigt så klart, att sådant här inträffar. Samtidigt är det en lärdom för alla, säger Ann-Louise Christensen.
Efter händelsen har personalen på det aktuella äldreboendet fått ha lugnande samtal med kvinnan och hennes anhöriga.

Ann-Louise Christensen framhåller att det är viktigt för all vårdpersonal att förhålla sig professionellt i tider när teknik och sociala medier gör det lätt att kränka enskilda personer.
– Vi lägger ner mycket tid på diskussioner om detta.
Äldreomsorgen har också tagit fram material som kan användas som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar på de olika enheterna, även inom socialpsykiatrin och LSS.
Händelsen har anmälts enligt lex Sarah. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att Kävlinge kommun fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet, och avslutar ärendet. Men IVO konstaterar samtidigt att socialnämnden inte omgående anmälde de allvarliga missförhållandena.

Den anmälde personalen har erbjudits professionellt stöd hos företagshälsovården. Eventuellt arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuella först efter att utredningen avslutats.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×