Ljud och spökhistorier är temana för installationen med Sanna Blennow respektive Nanna Ylönen.
Berättelser om Malmös gröna rum är temat för installationen med olika krukväxter.
Elevernas verk är anonyma men de gemensamma boxarna har skapats av var och en av de 15 Masterstudenterna.

Häxerirum när studenter intar konstgalleriet

MALMÖ 15 Masterstudenter från Malmö konsthögskola flyttade in i Skånes konstförening under en månad för att bedriva konstnärlig forskning.

Resultatet redovisas under tre dagar, då allmänheten bjuds in att vara med om flera performance, en spökklinik, spel på kristallglas och en gemensam middag.

– Sen mer än ett årtionde är konstnärlig forskning ett modeord för konstvärlden. Här har studenterna använt galleriet och sitt gemensamma utforskande för att skapa utrymmen för deras individuella kreativa skapande, säger Matts Leiderstam, professor på Konsthögskolan.
Tillsammans med lektor Maj Hasager har han tagit initiativet till undervisningsexperimentet i lokalerna på Skånes konstförenings galleri.
De unga konstnärerna beskriver själv att de tre publikdagarna visar på flera konstnärliga praktiker som har utvecklats i de gemensamma utrymmena.
– Under processens gång har otaliga frågor uppstått men inga färdiga svar. Exempel från vårt utforskande visas i en av våra installationer i lådor som har skapats i ett av rummen, skriver studenterna.

Sanna Blennow är en av studenterna som går masterprogrammet med inriktningen ”Critical & Pedagogical studies”.
– Jag har tidigare mest sysslat med dans och koreografi men här på galleriet valde jag att fördjupa mig i ljudet och hur det påverkar oss. Då tog jag med kristallglasen som ett inslag i min installation, berättar Sanna Blennow.
Hon håller sin performance Experimental Hit & Run i ett tält under alla tre dagarna i galleriet.
På onsdagskvällen hålls också en spökklinik i tältet med Nanna Ylönen, som kommer att intervjua besökare som har berättelser om när de har varit med om paranormala eller övernaturliga händelser.
– Det kan handla om att du har känt en konstig energi i rummet till att du har haft en andlig upplevelse i ditt liv, förklarar Nanna Ylönen.
Ghost Clinic är namnet på hennes verk, som är en påminnelse om de spökhistorier som ofta berättades vid lägerelden förr. Min tanke är att samla och arkivera de förtroliga berättelserna, säger Nanna Ylönen.

Readings by fire eller läsning vid lägerelden är en annan händelse utanför ingången till galleriet på torsdag kväll då också några av studenterna håller ett performance som illustrerar experimentella kroppsskisser.
It always Goes Full Circle är en läsecirkel på onsdagskvällen, där publiken bjuds in till uppläsning av ett ofärdigt manuskript på temat Au pairs och globala servicekedjor.
Under avslutningskvällen bjuder också de 15 studenterna in besökarna till att delta vid en öppen gemensam måltid, som de tänker tillaga tillsammans.
– Det är spännande att kunna bjuda in studenterna till att utforska vår miljö och samtidigt öppna dörrarna på en publik som får ta del av deras kunskaper efter en månads utforskande, menar Sebastian Dahlqvist, verksamhetsledare på Skånes konstförening.
På hemsidan finns mer information om programmet på onsdag och torsdag: http://skaneskonst.se

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×