”Har följt gällande regler och praxis”

MALMÖ Servicedirektör Carina Tempel konstaterar i sitt svar att serviceförvaltningen följt gällande regler och praxis när det gäller det som inträffat i lägenheten på Lugna gatan.

Att göra någon annan tolkning av ärendet än det man gjort hittills är inte aktuellt.
Hon konstaterar också i sitt svar till Roland Wennick att det framkommit omständigheter i ärendet som går att tolka på olika sätt beroende på vilket perspektiv man väljer.
”Jag beklagar verkligen att du upplever att ärendet hanterats på ett orättvist sätt men en myndighet ska med stöd av lagar vara tydlig och förutsägbar. Att frångå den principen öppnar för värre konskvenser än dem vi kanske ser exempel på här”, konstaterar hon bland annat i sitt svarsbrev.
Hon skriver vidare att hon inte kan göra en annan tolkning än den som Malmö stads sakkunniga ombud och jurister förmedlat till henne och styrelsen för Brf Lugnet.

När Malmö stad varit i kontakt med ordföranden för Brf Lugnet har denne meddelat att man inte tänker gå vidare med sina krav.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×