Byggstopp i Löberöd efter miss med plan

löberöd När byggplanerna för nio moderna parhus presenterades förra året jublade Löberöd. Innan bygglovet ens var godkänt hade 15 av de 18 marklägenheterna sålts.
Sedan dess har projektet stött på patrull. Länsstyrelsen har rivit upp kommunens bygglovsbeslut och menar att man inte följer sin egen detaljplan.

Intresset för treor och tvåor i markplan var stort i Löberöd.
På bara åtta veckor var samtliga av de 18 bostadsrätterna bokade och byggbolaget GBJ Construction vågade gå vidare i sin satsning.
När man lämnade in ansökan om bygglov under sensommaren 2017 hade tre köpare hoppat av, men bolaget och mäklaren kallar det ändå för en succé.

Den 20 september godkände Eslövs kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd bygglovet och byggbolaget meddelade sina köpare att inflyttning skulle ske under hösten 2018.
Sedan kom en första överklagan.
En granne ville varken ha fler hushåll eller mer trafik nära sin bostad och krävde dessutom ett parkeringsförbud i området.
Länsstyrelsen svarade att man inte kunde ta ställning till överklagan genom de synpunkter hon hade och avslog det. Samtidigt hade myndigheten dock hittat ett annat problem med det beviljade bygglovet – nämligen att det inte följde kommunens egen detaljplan.

Detaljplanen från 1981 säger att området är avsett för bostäder, helst radhus eller kedjehus men där det är lämpligt även hus som är sammanbyggda två och två. Området får dock bara delas i 15 tomter.
Planen har också kompletterats med en illustration över hur området kan bebyggas – och det är denna som ställer till det.
Länsstyrelsen menar, och hänvisar till en rad domar i andra liknande ärenden, att en sådan illustration är bindande. Huskropparnas placering ska ”i huvudsak” följa illustrationen från 1981.
Och det gör de inte.

Bygglovet revs därför upp och ärendet skickades tillbaka till Eslövs kommun där ett nytt beslut togs i december.
Detta nya godkännande av en i viss mån ändrad bygglovsansökan, hade även långa motiveringar till de avsteg från planen som planeras.
Bland annat hänvisar kommunen till Statens planverks skrivningar om ”elastiska planer” och större flexibilitet i gamla planer samt regeringens önskan om större utrymme för avvikelser i planer där genomförandetiden har gått ut. Dessutom att den stora efterfrågan på bostäder i Löberöd bör motivera avvikelsen att medge 18 bostäder istället för 15.

Bygglovet överklagades igen, av samma person som första gången.
I väntan på ytterligare en utredning av länsstyrelsen ligger byggplanerna nere i Löberöd.
– Nu har vi bara att avvakta länsstyrelsens beslut. Jag har fått signaler om att de påskyndar ärendet så vi hoppas på besked inom någon månad, säger Eslövs kart- och bygglovschef Christian Nielsen.

Hur blev det så här?
– I detaljplanen på 1981 valde man att göra illustrationen till en bestämmelse, vilket är ett väldigt ovanligt förfarande. Det känns lite stelbent och hur de tänkte då har jag ingen aning om – men det ställer till bekymmer för oss i dag, 2018.

Länsstyrelsen menar att kommunen inte följer sin egen detaljplan, mäklaren tycker att det är klantigt skött av er och köpare är oroliga och skyller också på er. Vad säger du till dem?
– Klantighet, vet jag inte. De som köper marken och vill bygga där borde också ha granskat detaljplanen, kan jag tycka. Men jag håller med om att planskissen borde ha uppmärksammats från vår sida i tid.

Vad ser du för lösningar?
– Vi får avvakta beslutet från länsstyrelsen och hur det blir kan jag inte uttala mig om än.

Tror du att en sådan här miss kan avskräcka andra som kan tänkas vilja bygga i Eslövs kommun framöver?
– Nej, det tror jag inte, eftersom vi tar till oss av misstaget och lär oss av det. Jag tycker inte det finns fog för att peka finger åt kommunen men det är så klart enkelt att leta efter en syndabock, säger Christian Nielsen.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×