Lund kan få ett landmräke som mätt över havet slår Turning Torso i höjd.

35-vånings skyskrapa byggs på Brunnshög

lund Lund kan få ett landmärke som heter duga. Byggbolaget Serneke vill bygga ett cirka 120 meter högt hus, med 35 våningar, vid Brunnshögstorget.
Det är en bra bit högre än den skrapa som i dag är Lunds högsta – Ideon Gateway (79 meter).
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på tisdagen klartecken för ett vidare arbete med planerna.

Rent formellt var beslutet som kommunledningen tog att rekommendera tekniska nämnden att ge Serneke en markreservation. Området är 50 000 kvadratmeter stort.
Det nya huset blir Lunds högsta, dock inte så högt som Turning Torso i Malmö som har 54-våningar (190 meter högt).
Men med tanke på att Lundaskapan byggs nära, Lunds högsta punkt, 87 meter över havet, kommer intrycket ändå att bli att det rör sig om en mycket hög byggnad.
– En del säger omedelbart att räknat i höjd över havet blir Brunnshögshuset högre än Turning Torso, men vi är inte ute efter rekord, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshög.

Redan har olika siktstudier gjorts som visar att Brunnshögsskrapan inte blir synlig från Lunds innerstad. Däremot kommer den att resa sig som ett landmärke när man kommer från väster eller på E22:an.
Förslaget från Serneke omfattar två kvarter med flera huskroppar i varierad storlek kring Brunnshögstorget.
De två andra höghusen beräknas bli 56 respektive 33 meter höga.

I kommunens pressmeddelande hålls fanan högt. Det heter att ambitionen är att göra Brunnshögstorget till ett ledande exempel på hållbar stadsutveckling.
Ett stort fokus ska ligga på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv.
Det heter vidare att både boende och allmänhet ska bjudas in för att i dialog med kommunen, fastighetsägare och övriga intressenter diskutera hur det kan skapas liv kring torget.
– Det var Serneke som kom med idén att bygga så högt. Anledningen är att om man får in många boende i ett hus, går det att bygga in många funktioner i byggnaden som inte är kommersiella. Det kan röra sig om hobbyrum eller lokaler för föreningar eller odling. Det blir inte så dyrt när många är med och delar på kostnaden, säger Eva Dalman.

I höst beräknas detaljplanearbetet starta. Förhoppningsvis sätts sedan spaden i jorden 2020-2021. I början av 2023 kan de nya byggnaderna stå färdiga.
– Det första vi ska göra under fyra, fem månader är att studera projektet och göra konsekvensanalyser av olika höjder. Efter det skickas handlingarna till tekniska nämnden, som beslutar ifall den går vidare och beställer detaljplaner, säger Eva Dalman.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du köpt sommarkortet?

Loading ... Loading ...