PSA-prov i form av ett blodprov för att upptäcka prostatacancer. Foto: Dan Hansson / TT

Socialstyrelsen: Ingen allmän screening av prostatacancer

Nyheter Socialstyrelsen rekommenderar inte hälso- och sjukvården att erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning. Det beskedet kom i dag.

– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna. Det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada – i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet, i ett uttalande.

Ett allmänt screeningprogram skulle medföra att många av de män mellan 50 och 70 år som skulle erbjudas screening, riskerar att få en prostatacancerdiagnos som aldrig utvecklas till en allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen.

Behandling av tidigt upptäckt prostatacancer är förknippat med bieffekter som kan vara funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär en mycket stor påverkan på sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt socialt liv.

Rekommendationen att inte införa screening för prostatacancer med PSA-prov är enhetlig med hur andra länder i Europa och världen har värderat frågan, skriver Socialstyrelsen i sitt utlåtande.

 

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×