Susanne Andersson (M) Foto: Tobias Lagerholm

Skoltopp kan tänka sig betyg i årskurs 4

höör Skolorna i Höör är inte villiga att testa betyg redan i årskurs 4. Något som barn- och utbildningsnämndens ordförande Susanne Andersson (M) accepterar men beklagar.
– Jag hade tyckt att det hade varit intressant att välja ut en skola och testa, säger hon.

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.
Från framför allt borgerligheten ser man positivt på testa betyg i tidigare åldrar.

En utvärdering som Skolverket gjort nationellt av nuvarande betygssystem visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg.
Samma utvärdering visade också att många lärare anser att betygen gjort det lättare att upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd.
Skolverket har därför dragit igång en försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 och uppåt. Anledningen är att kunskapsresultaten i Sverige sjunker och att eleverna därför tidigare ska få den ledning och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas.

Skolorna i Höör har valt att tacka nej till förfrågan om att delta.
Anledningen är att det saknas ett tillräckligt intresse bland rektorer och lärare. Nämnda grupper menar bland annat att tioåriga elever har begränsad förståelse för betygskriterierna. En ökad arbetsbelastning för lärarna anges också liksom att det redan i dag finns system för att upptäcka elever med problem.
– Det här handlar om en försöksverksamhet om att sätta in betyg istället för omdömen redan i årskurs fyra. I det här fallet ska skolan vilja göra arbetet som krävs med tidigare betyg. Det är inte politikerna som bestämmer, säger Susanne Andersson.

Beskedet från skolorna i Höör var att omdömena som finns i årskurs 4 och 5 anses tillräckligt djuplodande.
Susanne Andersson hade ändå inte varit främmande för att Höör skulle vara med i försöksverksamheten.
– Rent personligen hade jag tyckt det varit intressant att välja ut en skola och testa eftersom det här är ett försök som ska pågå i flera år. Men det hade som sagt krävts ett annat intresse från personalen, säger hon.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×