Kräver tillbaka 280 000 av Hörbybo

Hörby När Skatteverket omvärderade en Hörbykvinnas årsinkomst från 422 400 kronor till noll startade också Försäkringskassan en utredning.
Nu kräver de att kvinnan betalar tillbaka närmare 280 000 kronor.

Kvinnan har 2015 och 2016 kvitterat ut först sjukpenning och därefter föräldrapenning som Försäkringskassan nu menar att hon inte hade rätt till.
Storleken på utbetalningarna under den här perioden baserades på kvinnans sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som i sin tur är baserat på hennes tidigare inkomst.

Under ett år och fyra månader betalades närmare 350 000 kronor ut till kvinnan.
Nu har Försäkringskassan gjort en utredning som visar att kvinnan egentligen bara skulle ha fått närmare 70 000 kronor utbetalt.

Det är en utredning hos Skatteverket som har väckt Försäkringskassans intresse.
I ett omprövningsbeslut skriver Skatteverket ner kvinnans årsinkomst för 2014 från 422 400 kronor till noll och tillägger att ingen ersättning för arbete har betalts ut från det bolag där kvinnan hade sin inkomst.
Eftersom årsinkomsten ligger till grund för kvinnans SGI så innebär en nolltaxering att hon inte har rätt till någon sjukpenning alls och föräldrapenning endast på grundnivå.

Försäkringskassan kräver nu att kvinnan betalar tillbaka 279 919 kronor.
Återbetalningen ska göras inom en månad efter beslutet alternativt läggas upp enligt en avbetalningsplan.
I beslutet till kvinnan avslår man hennes önskan om anstånd i väntan på besked efter överklagan hos Skatteverket.
Försäkringskassan menar att kvinnan inte har en sådan ekonomisk eller social situation att hon kan befrias från kravet om återbetalning.
Att hon dessutom själv är orsak till felutbetalningarna, genom att ha lämnat oriktiga uppgifter om sin inkomst, är dessutom försvårande menar Försäkringskassan.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×