Kommunen köper mark för bostäder

sjöbo Kommunen köper en fastighet på drygt 22 000 kvadratmeter mark väster om Sjöbo väst för att trygga mark för bostäder inför framtiden.

Fastigheten ligger i närheten av väg 11 och Flisgatan och består av 21 955 kvadratmeter skogbeväxt obebyggd mark som omges av kommunägd mark.
Priset är 3,5 miljoner kronor vilket innebär ett kvadratmeterpris på cirka 159 kronor. Det är dock inte aktuellt att bygga bostäder eller annan bebyggelse förrän om ett bra tag.
– Vi har idag ganska gott om ledig mark men tittar man i det långa perspektivet så gäller det att se om sitt hus redan nu så att man inte står där om 20-30 år och inte har mer mark, säger kommunalrådet Magnus Weberg (M).

Är det ett bra pris?
– Det är svårt att säga. Vi sålde mark till Sjöbohem till LSS-boendet vid Sandbäcksgården för 80 kronor kvadratmetern. Detta blir dubbla priset men detta är ett större område som man kan göra mer med.
För kommunen är förvärvet ett sätt att ha kontroll över utbyggnaden i framtiden.
– Det är viktigt att kommunen äger marken och därmed detaljplanen så att vi kan använda den till det vi behöver istället för att hamna i händerna hos någon annan.

Samtidigt finns det förbättringspotential när det kommer till kommunens markinköp – mycket av kommunens mark förvärvades på 1980- och 1990-talet.

Så att bli bättre är helt enkelt att köpa mer?
– Det kan man säga. Och att köpa i enlighet med översiktsplanen: att titta på åt vilket håll vi vill växa, vilken typ av verksamhet som ska ligga var och vilka slags bostäder som ska byggas.

Framtidens markbehov beror på tidshorisonten.
– I det mellanlånga perspektivet är vi väl försedda men i det korta perspektivet har vi problem att få tomter för flervåningshus. Men med spårområdet, som vi hoppas komma igång med om några år råder vi bot på det.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till köpet men markköpsärendet kommer även tas upp i kommunfullmäktige.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×