Aktivitetsparken är tänkt att ligga här i Malenas park. Området klassas som park, plantering och natur i detaljplanen. Foto: Caroline Stenbäck

Aktivitetsparkens bygglov upphävs

Sjöbo Länsstyrelsen upphäver bygglovet för aktivitetsparken som planeras i Malenas park.

Tekniska nämnden har fått bygglov av samhällsbyggnadsnämnden för att kunna börja anlägga en 1 100 kvdratmeter stor skejtbana, skyltar och en låg mur som ska fungera som bullerskydd. Allt detta innebär en avvikelse från detaljplanen men samhällsbyggnadsnämnden har inte krävt någon detaljplaneändring.

Flera av de som bor närmast aktivitetsparken på Törnedal har klagat på aktivitetsparkens placering får nu rätt av länsstyrelsen.Myndigheten skriver i sitt beslut att bygglovet innebär en avvikelse från detaljplanen och samhällsbyggnadsnämnden har inte motiverat varför man kan tillåta en avvikelse mot detaljplanen.
Länsstyrelsen utesluter inte att bygglov kan ges till aktivitetsparken men samhällsbyggnadsnämnden måste redovisa hur man resonerat, så att den enskilde har möjlighet att förstå hur man kommit fram till det.
”Endast då kan den sökande, klagande eller annan berörd part eller annan instans lättare bedöma beslutets riktighet.”

I detta fallet saknas det en sådan motivering till kommunens beslut och därför har länsstyrelsen svårt att pröva ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden måste nu ta ett nytt beslut och förklara vad avvikelsen består av, varför den anses som liten och varför den är nödvändig.

Stadsbyggnadschef Joel Tufvesson konstaterar efter länsstyrelsens besked att bygglovet måste göras om.
– Vi jobbar just nu med formuleringarna för att förklara motiveringen avvikelsen bättre. Nämnden har möte på onsdag och kommer att fatta beslut om ett nytt bygglov då.
– Det här medför att det blir en viss försening. Det nya bygglovet kan ju också överklagas.

Så här i efterhand, borde ni kanske ha varit tydligare med formuleringarna redan första gången?
– Vi har diskuterat detta på förvaltningen och visst kunde vi ha varit tydligare i formuleringen, samtidigt var det inget vi kände att vi behövde utveckla när tjänsteskrivelsen togs fram. Vi har följt de rutiner och arbetssätt som vi har, men kommer att göra den här formuleringen som krävs tydligare just för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning.

I slutet av februari ska en entreprenör utses för parkbygget. Första spadtaget är planerat att ske i mars, men så blir det troligen inte nu. Samtidigt har Boverket beviljat ett bidrag på fyra miljoner kronor, nästan halva kostnaden för aktivitetsparken, om parken är klar i oktober.
– Det finns en risk att projektet försenas, sa Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen, redan när överklagan hade lämnats in.

Grannarna till den nya aktivitetsparken har klagat på dess placering då de bland annat är oroliga för buller. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden var eniga om att ge bygglov för parken i december. De uppgav att de var medvetna om klagomålen från de boende men menade att åtgärderna för att dämpa bullret är tillräckliga. Politikerna framhöll också att aktivitetsparken är något positivt för unga i Sjöbo tätort.

Parken är framtagen tillsammans med kommuninvånare och föreningar. Förutom en skejtbana ska parken innehålla boule- och parkourbanor samt ett torg med sittplatser. För detta behövas inte något bygglov.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×