Susanne Meijer (S) gillar att Hörby sätts på kartan och att scenprojektet, och protesterna mot det och satsningen på en medborgardialog, blir en del av ArkDes sommarutställning. Arkivbild
Det omtalade scenbygget i Karnas backe stannade på ritbordsstadiet, efter omfattande protester mot planerna från allmänheten.

”Utställningen sätter Hörby på kartan”

HÖRBY
Nyheten om att protesterna mot scenbygget i Karnas Backe har fångats upp av Arkitektur- och designcentrum i Stockholm och blir en del i deras stora sommarutställning, tas emot positivt av Hörbys kommunalrådet Susanne Meijer (S).
– Det är intressant att Hörby sätts på kartan, säger hon.

Att scenprojektet fick läggas på hyllan efter omfattande protester från Hörbyborna verkar inte Susanne Meijer se som en prestigeförlust för egen del. Tvärtom säger hon att hon ser positivt på att frågan om mångmiljonsatsningen på en scen i Karnas Backe engagerade så många kommuninvånare.
– När projektet inte föll väl ut gjorde vi ett omtag. Vi gjorde på samma sätt när det gäller ombyggnaden i Hörby centrum. Där visade det sig att många av dem som inte var nöjda med förslaget inte hade varit på mötena som vi hade bjudit in till.
– Man måste ha en strategi för medborgardialogen. Vi politiker vill och ska lyssna och kommunicera och använda det som underlag i våra beslut. Det är en vinst för politiken att ha så engagerade medborgare, säger Susanne Meijer.

Hon har inte heller något emot att det numera havererade scenprojektet kommer att speglas på den nationella kulturscenen på ArkDes i sommar som ett exempel på vad som kan hända när det glappar mellan kommunens visioner för det offentliga rummet och allmänhetens förväntningar på hur det ska se ut.
– Jag kan tycka att det är en positiv nyhet att Hörby får vara med där. Det är intressant att Hörby utmärker sig och sätts på kartan, säger kommunalrådet.

Det faktum att utställningsansvariga på ArkDes även ser scenupproret i Hörby som ett exempel på att allmänheten kan vara med och påverka och få politikerna att tänka om, ser Susanne Meijer också som högintressant.
– Det framgår tydligt att de har tagit intryck av att vi lyssnat på medborgarna, och att det lönar sig att med bra och kloka dialoger med politiken.

En tur till Stockholm finns med i kommunalrådet planering. Susanne Meijer åker gärna och tittar på utställningen i på ArkDes i Stockholm.
– Ja, jag tar gärna del av utställningen och besöker den och jag ser positivt på att få en inbjudan till vernissagen, säger hon.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×