Kartan visar hur åkerkmassen klassas i kommunen. De röda partierna är den bästa marken.

Inte bara förtätning – bygger på jordbruksmark igen

ESLÖV Eslövs kommun har under de senaste åren försökt undvika att bygga på bra jordbruksmark. Nu har man inget annat val än att ändå ta totalt 322 hektar i anspråk för bostäder.

Eslövs kommun består till 70 procent av mark som är klassad som åkermark. Den bördigaste marken ligger i den västra delen av kommunen. Lantbruksmarken som nu ska användas ligger mestadels vid tätorten Eslöv, 166 hektar, Marieholm, 25 hektar, Stehag, 52 hektar samt Flyinge och Löberöd med vardera 17 hektar.
Finaste jordbruksmarken finns i Marieholm, samt delar av Gårdstånga-Getinge där man tar i anspråk jordbruksmark av klass 9 på en tiogradig skala.

I det stora utbyggnadsområdet Eslöv är det jordbruksmark i klass 6-8, i Stehag klass 7, i Flyinge klass 7 och 8 och i Löberöd klass 7.
– Eslövs kommun anser att den jordbruksmark som ianspråktas i översiktsplanen är väl motiverat utifrån regionens bostadsbehov, orternas centrala läge i regionen och vikten av att hantera befintliga samhällen och strukturer som resurser för att värna och utveckla, sägs det i planen.
– Vi kommer att behöva det på en del ställen där det inte gick att förtäta mer, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).
Han säger att Eslövs kommun kommer att fortsätta att försöka undvika att använda jordbruksmark.
– Vi jobbar med förtätning i första hand. Men på de tomter vi kan få loss inne i bebyggelsen handlar det om en till två villor som kan byggas. Det räcker inte.
Senaste större området inne i Eslöv där man exploaterade jordbruksmark för villabebyggelse var Bäckdala men där finns bara ett tiotal tomter kvar.
I Stehag har Carl Bonde möjlighet att bygga fler villor enligt detaljplanen och det kan vara på gång.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×