Vid Lärcentrum gäller 24-timmarsregeln för elbilar, men vid stationen är frågan ännu inte utredd. Foto: Stefan Persson

Elbilsparkering laddad fråga för politikerna

Kävlinge Ska olika maxtider gälla vid kommunens parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar, eller ska platserna vid pendlarparkeringen stationen också tidsbegränsas till två timmar?
Det är en fråga som politikerna inte lyckats ta ställning till. När tekniska nämnden hade frågan uppe på sitt bord blev den återremitterad.

– Jag är nog inne på att det ska vara tvåtimmarsparkering, säger Johan Ericsson (M), ordförande i tekniska nämnden.
Parkeringen det handlar om är två markerade platser vid pendlarstationen mittemot stationen. Där har kommunen satt upp en laddstolpe så att elbilsägare kan ladda sina fordon.
Men när politikerna i tekniska nämnden skulle besluta om hur länge bilarna får stå parkerade bestämde de sig för att återremittera frågan till tjänstemännen på gatukontoret.

Anledningen till att politikerna inte är beredda att sätta ner foten är att på övriga platser gäller 24-timmarsparkering.
– Om någon med elbil ställer sig på laddplatserna men inte laddar så blockerar de platsen från någon so behöver ladda, säger Johan Ericsson.

Elbilsägare som kör sin bil till stationen, för att sedan åka vidare med tåg, har troligen också redan laddat sin bil under natten, vilket minskar behovet att ladda också över dagen.
– Det är inte bra om två av fyra laddstolpar är upptagna ett helt dygn av någon som inte laddar, säger Johan Ericsson.

Han medger också att det blir lite märkligt att ha två platser med tvåtimmarsparkering, när 24-timmarsregeln gäller på samtliga övriga platser.
– Det blir konstigt åt det hållet. Därför återremitterar vi frågan, säger Johan Ericsson.
Nu ska tjänstemännen utreda frågan och ta fram ett nytt förslag till beslut som politikerna i tekniska nämnden kan ta ställning till.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev