4 000 nya bostäder i Eslöv till 2035

ESLÖV Eslöv ska växa med 4 000 bostäder fram till år 2035. Mest i tätorten med 2 800, men även byarna får bostadstillskott. I kommunens nya översiktsplan pekas ut hur tillväxten ska ske.

– Vi har höjt ambitionen kring hur många bostäder som behövs framåt, och tar nu höjd för att kommunen växer med 1,5 procent årligen fram till 2035, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).
Eslöv har tidigare legat på en procents tillväxt per år, men sedan ett par år har prognosen skrivits upp med ytterligare en halv procentenhet.
– Med den urbanisering som sker mot Malmö-Lundregionen, så kommer Eslöv att vara en kommun som växer allt mer, säger Johan Andersson.
Han poängterar Eslövs närhet till ESS-anläggningen och MaxLab och med sitt läge mellan odlingslandskap och rekreationslandskap med skog och mark.
– Hela västra Skåne kommer att växa och där vill vi vara med. Om vi ska klara tillväxten i Skåne måste alla kommuner i Malmö-Lundregionen hjälpas åt. Vi har en stad med tydlig stadsstruktur och många byar med fina möjligheter att bygga på, säger Andersson.

De stora utbyggnadsområdena som pekas ut i översiktsplanen är tätorten Eslöv och byar som antingen har god kollektivtrafik eller som kan få det – men även de andra byarna ska växa.
Johan Andersson nämner Billinge, Marieholm, Stehag och Löberöd.
– Vi har även jobbat mycket med Harlösa, där riksintresset för försvarsmakten gör det svårt att bygga ut. Men vi ser att vi måste ha utbyggnad även där för att vi ska klara att ha den service vi vill på orten, säger Johan Andersson.
Han hoppas på ett bra samarbete med försvarsmakten.
– Problemet är att försvaret lämnat negativa besked även på befintliga bostäder på sistone. Till exempel när Ebo ville permanenta bygglovet på biblioteket. Vi får arbeta med befintliga tomter och med norra sidan av Harlösa, som ligger längst från övningsfältet, säger Johan Andersson.

Så här ser de utpekade tillväxtområdena ut fram till 2035:
Eslövs tätort – 2 800 nya bostäder på 55 hektar mark på Väster, två hektar mark i Västra Sallerup samt elva hektar innanför väg 13 i östra delen av stan.
Marieholm – 250 nya bostäder på tolv hektar jordbruksmark klass 9. Utbyggnaden sker genom förtätning och underlättas av Marieholms nya pågatågsstation.
Stehag – 180 nya bostäder på 35 hektar jordbruksmark klass 7. Stehag kan inte förtätas i större skala utan att det görs intrång på privat egendom eller på kulturhistoriska värden.
Gårdstånga/Getinge – 50 nya bostäder på jordbruksmark klass 6 och 9.
Hurva – 50 nya bostäder på elva hektar jordbruksmark klass 7 i de områden som kommunen kallar ”landskapskilar” mellan bebyggelsen och E22.
Örtofta/Väggarp/Toftaholm – 70 nya bostäder på tio hektar jordbruksmark klass 6 på jordbruksmarken som binder samman Väggarp och Örtofta.
Billinge – 40 nya bostäder i form av förtätning genom ett helt nytt område på åtta hektar jordbruksmark klass 6.
Harlösa – 40 nya bostäder på 1,5 hektar jordbruksmark klass 4 och 7.
Kungshult – 20 nya bostäder på 4 hektar jordbruksmark klass 6.
Stockamöllan – 30 nya bostäder genom förtätning på fyra hektar jordbruksmark klass 6.
Flyinge – 150 nya bostäder genom förtätning på tolv hektar jordbruksmark klass 7 och 8.
Löberöd – 170 nya bostäder genom förtätning på tolv hektar jordbruksmark klass 7.

Översiktsplanen har varit ute på samråd en tid. Offentliga möten har hållits i byarna och folk har fått lämna synpunkter.
– Vi har ändrat en hel del efter de synpunkter vi fått in. Vi har haft nytta av dem och tycker det är ett gott tecken att folk är så engagerade, säger Johan Andersson.
Översiktsplaner görs inte så ofta, även om revideringar sker under varje mandatperiod. Senaste helt nya upplagan i Eslöv kom 2001. Planen ställs nu ut under ett par månader. Tanken är att den ska beslutas i maj. Den som vill kan läsa handlingen och komma in med synpunkter till kommunen.
Översiktsplanen är ett planeringsdokument, men inte juridiskt bindande.
En styrgrupp har lett arbetet. Alla partier var överens om den i kommunstyrelsens arbetsutskott och alla yrkade bifall.

Läs mer:

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×