”Sydkusten behöver en plan”

Skurup/Beddinge Alla kustkommuner borde ta fram en gemensam kustplan och staten borde bilda en ny myndighet.
Det är frågor som två kustföreningar börjar driva nu sedan de startat ett samarbete.

Förra veckan beslutade ”Föreningen Rädda Skurups stränder” och ”Beddinge strandskyddsförening” att samarbeta i frågan om att hantera erosionshotet längs med sydkusten.
– Erosionens effekter slår oavsett kommungränser. Vi tror att ett ökat samarbete mellan ideella organisationer längs kusten kan bidra positivt i det arbetet”, säger Yngve Lundquist från Rädda Skurups stränder i ett pressmeddelande.

Kollegan i Beddinge Strandskyddsförening, Per-Anders Bengtsson, berättar för Skånskan att föreningarna har haft kontakter med varandra tidigare men att de framöver väljer att agera tillsammans.
– Det vi har i pipeline nu är att skriva till kommunerna och be att få sitta med som referensgrupp i deras arbete, säger Bengtsson och fortsätter:
– Kommunerna har tagit på sig att samverka och det är utmärkt. I det samarbete som är påbörjat mellan Trelleborg, Vellinge och Skurup vill föreningarna delta genom att vara en referensgrupp. Detsamma gäller Ystad kommun som har jobbat mot erosionen sedan lång tid tillbaka. Där vill föreningarna också ha insyn i arbetet.
– Vår gemensamma målsättning är att kommunerna ska ta fram en gemensam kustplan för Ystad, Skurup, Trelleborg och Vellinge kommuner, säger Bengtsson.
– De behöver titta på vad som behöver göras, vilka tekniker som kan användas och om det finns vissa platser som ska överges och andra som det ska satsas på. De behöver ha en gemensam beredskap, säger han.

Föreningarna ska representera vid årets politikervecka i Almedalen och de kommer jobba för att den Skånska kustproblematiken blir känd hos rikspolitikerna.
– Vi vill se en nationell myndighet som tar ett helhetsgrepp i erosionsfrågan, säger Bengtsson.
I dag delar SGI, Statens geotekniska institut, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på ansvaret.
– Om man är naturvän, turist eller bara intresserad av erosionsfrågan är man välkommen att vara med i någon av föreningarna, säger Bengtsson.
Medlemskapet har inget att göra med vilken kommun man är bosatt i.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×