Hörby centrum förvandlas till en byggarbetsplats under stora delar av 2018. Så här kommer Gamla torg att se ut efter ombyggnaden. Torget blir delvis bilfritt för att det ska vara lättare och säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram. Illustration: WHITE ARKITEKTER

Snart startar centrumbygget

HÖRBY Snart drar centrumombyggnaden i Hörby igång. I början av april rullar grävmaskinerna in i centrum.
Första etappen som ska göras vid är Storgatan ner mot Gamla torg. Den totala budgeten för projektet ligger på 37 miljoner kronor.
Arbetet ska utföras av Fasab, som har fått totalentreprenaden.

”Hörby centrum får en ansiktslyftning under 2018”. Så beskriver kommunen projektet i ett pressmeddelande, som skickades ut i veckan.

Genom ombyggnaden anpassas Hörby centrum för det regionala superbusskonceptet. I pressmeddelandet framställs satsningen som ”ett spännande utvecklingsprojekt” och det berättas att det ska bli enklare och säkrare att ta sig till bussen till fots eller med cykel.
Det sägs däremot inget om att projektet – som går under namnet Hörby Stationssamhälle 2.0 – har varit mycket omdebatterat och lett till skarpa protester från handlare och Hörbybor.

Efter den senaste justeringen av parkerings–ytorna på Gamla torg, där ytterligare en rad med parkeringsplatser lades till jämfört med det första förlaget, är kommunen nu redo att trycka på startknappen.
Fasab får totalentreprenaden. Avtalet är värt knappt 30 miljoner kronor.
– Vi är stolta och glada att bli tilldelade projektet och ser fram emot att skapa en ny spännande centrummiljö för Hörby, säger Stefan Andersson, vd på Fasab.

Totalt beräknas projektet kosta cirka 37 miljoner kronor. Kommunen har öronmärkt 20 miljoner i budgeten, och Trafikverket mefinansierar satsningen med maximalt 17 miljoner genom ett så kallat stadsmiljöavtal.
Peter Ragnarsson på Tyréns har anlitats som projektledare. Han berättar att planeringen drar igång på allvar nu när avtalet med Fasab är klart, men att det dröjer några veckor innan den fysiska ombyggnaden kan påbörjas i centrum.
– Planeringen tar en och en halv månad. Jag tror inte vi kommer att se något arbete i centrum förrän runt den 1 april, säger Peter Ragnarsson.

Vad blir den första åtgärden när arbetet rullar igång?
– Först ska man ge sig på vägstråket via Storgatan och ner förbi Gamla torg. Det ska vara färdigt, och trafiken påsläppt till Hörby marknad. Samtidigt kan man börja på den nya busshållplatsen vid Ica och Netto.
Storgatan ska byggas om och anpassas så att det blir lättare och säkrare för trafikanter att ta sig fram där. Parkeringsplatserna utmed ena sidan av vägen ska tas bort på en del av sträckan.
Ombyggnaden av Gamla torg, där antalet p-platser också ska bantas jämfört med idag, påbörjas först efter Hörby marknad. Men utfarten från Gamla torg till Storgatan kommer troligen att stängas redan under våren.

– Jag kan inte svara på riktigt när det blir aktuellt. Det ligger i entreprenörens planering. Det beror på vilken ände av gatusystemet de väljer att börja arbeta med. Kanske är det så bråttom att de behöver jobba på två fronter.

Men man kan anta att utfarten kommer att stängas under senare delen av våren?
– Ja, det kommer man ju att få göra. Det är det vägstråket som berörs.

Hur går det med parkeringsutredningen?
– Den ska vara klar och presenteras i slutet av mars. Det är Ramböll som gör arbetet. Förutsättningen är att det ska vara lika många parkeringsplatser i centrum efter ombyggnaden som idag. Vi tittar på den totala parkeringssituationen inom stadskärnan.

Kommer det att bli fler parkeringsplatser på och runt Nya torg än vad där är idag?
– Det är ett av de utpekade områden där man anser att antalet parkeringsplatser kan ökas. Men vi vill inte inkräkta för mycket på den miljön som finns där. Det ska vara en bra lösning.

Det kan bli trångt och stökigt i centrum under ombyggnaden. Hur ska ni göra för att det ska bli så lite störningar som möjligt?
– Vi har tittat på de problem som kan uppstå och hur vi ska lösa det med bussarna och den allmänna trafiken, för gång- och cykeltrafikanter och tillgängligheten till butikerna. Det arbetet ska entreprenören nu ta över och omarbeta till sina idéer. Det finns ett antal krav som ska uppfyllas, till exempel på tillfälliga busstråk under byggnationen. Det blir nödvändigt att tillfälligt leda om busstrafiken.

Vad ser du som den största utmaningen i projektet?
– Det är att minimera påverkan på den dagliga miljön under byggnationen. Det är huvudstråket genom Hörby som ska byggas om.
Arbetet beräknas pågå under större delen av året.
– Det är slutleverans till semestern nästa år, men den tunga biten i arbetet ligger i år, säger Peter Ragnarsson.
Kommunen kommer att lägga upp en länk på sin hemsida, där allmänheten kan följa byggprocessen.
– Redan mot slutet av 2018 kommer Hörby att ha ett förnyat och mer hållbart centrum, där det ska vara både enkelt och tryggt att färdas med kollektivtrafik, säger kommunchefen Johan Eriksson i pressmeddelandet.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×