Den rödmarkerade delen av motorvägen är avstängd 5-19 april. De blåmarkerade vägarna är främst tänkta för dem som ska till Lund. Övriga trafikanter rekommenderas köra vägarna som är markerade med grönt. Ute i trafiken kommer det att finnas blåvita respektive grönvita skyltar.
Sölvegatans gång- och cykelväg under E22 stängs av i drygt två månader.

Så stängs motorvägen

Lund Nu finns ett tidsschema för den två veckor långa motorvägsavstängningen i april och alternativa färdvägar pekas ut.

Torsdagen den 5 april klockan 20:00 stängs motorvägen E22 av mellan trafikplats Gastelyckan (21) och trafikplats Lund Norra (22). I bakgrunden finns spårvägsbygget.
Går allt sedan enligt planerna släpps trafiken på igen exakt två veckor senare, den 19 april klockan 20, efter att broarbeten pågått dygnet runt.
– Arbetet är planerat timme för timme och in i minsta detalj, säger Pernilla von Strokirch, kommunens projektchef för spårvägen.

Orsaken till avstängningen är att den befintliga bron för E22 vid Sölvegatan ska rivas och den nya, där gjutning av östra delen just genomförts, skjutas på plats.
En ny bro – dubbelt så bred som den nuvarande – behövs för att ge plats för spårvägen.
Ledningen för spårvägsprojektet har nu presenterat en karta över lämpliga ersättningsvägar, men varnar för trängsel och köbildning och uppmanar trafikanterna att vara ute i tid.
– Vi har följt förslagen från Trafikverket för att störningarna ska bli så små som möjligt och så att trafikströmmarna kan spridas, säger Pernilla von Strokirch.
Bilister som kommer norrifrån och inte ska till Lund uppmanas i första hand köra av redan vid trafikplats Gårdstånga (23) och sedan åka västerut på väg 104 mot Kävlinge, därefter vänster in på 108:an för att nå E22:ans trafikplats Lund Södra (19).
Det är också möjligt att köra fram till trafikplats Lund Norra och sedan via Norra Ringen och väg 108 till Lund Södra.

För den norrgående trafiken rekommenderas, utöver Lund Södra-108-104-Gårdstånga, i första hand två östliga alternativ.
Det ena, för dem som inte ska in i stan, går från trafikplats Gastelyckan via Dalby och Södra Sandby fram till Gårdstånga.
Det andra, på trängre stadsgator, går från trafikplats Gastelyckan via Sandbyvägen, Utmarksvägen och Solbjersvägen fram till trafikplats Lund Norra.
– Skyltar om avstängningen sätts upp två veckor innan och informationen börjar flera trafikplatser bort, säger Pernilla von Strokirch.
Inom kort kommer också besked om hur busstrafiken läggs om.
– Vårt informationsarbete blir omfattande och vi ska även ha dialog med verksamheter i området om hur de påverkas av avstängningen, säger Pernilla von Strokirch.

Efter att bron kommit på plats och motorvägen öppnats igen fortsätter arbetena på Sölvegatan, under bron.
När ledningar för fjärrvärme. fjärrkyla, vatten och gas samt kabelrör lagts på plats byggs gatan upp på nytt.
Den får då dubbla spårvägsspår i mitten med körfält på båda sidorna samt dubbla gång- och cykelvägar.
Den nuvarande gång- och cykelvägen, som stängs av den 19 mars för förberedelser inför brolanseringen, ska enligt planerna öppna i ny form den 19 maj.
Under avstängningsperioden leds cykeltrafiken om via Sångarevägen-Tunavägen-Scheelevägen.

Läs mer:

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×