Så genomförs första etappen i Folkparken

Lund Ett underlag för första etappen av Folkparkens omvandling till kulturhus har nu tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen.

Det som främst är aktuellt är en anpassning som gör att byggnaden kan fungera som evakueringslokal för Kulturskolans verksamhet.

Behovet uppstår genom den renovering av Stadshallen som inleds till hösten och den kommande rivningen av Svaneskolans aula inför byggandet av Hedda Anderssongymnasiet.
Även andra verksamheter kommer därmed att behöva nya övningslokaler och Stadshallens konsertsal måste ersättas.

Frågan om Folkparkens användning har utretts i flera omgångar sedan sekelskiftet efter att utnyttjandet av lokalerna minskat kraftigt.
2015 avsatte kommunfullmäktige 15 miljoner kronor för renovering men den utredning som genomfördes påföljande år visade att den omfattande satsning som utöver allmän upprustning skulle ge plats för scenverksamhet, bibliotek och kafé plus möteslokaler skulle kosta omkring 65 miljoner.
Den inriktningen är fortfarande aktuell och kan genomföras stegvis med det nu aktuella projektet som första etapp.
En del åtgärder genomfördes redan under 2015-2016, som takläggning, målning, sanering och uppdatering av brandskyddet.
Den beställning som förvaltningen nu föreslår sin nämnd att lägga till kommunstyrelsen omfattar en del av de arbeten som ingår i projektplanen från 2016 och innebär att de anslagna 15 miljonerna används fullt ut.

Sex miljoner är redan intecknade genom tidigare beställningar.
Arbeten som ingår i den aktuella beställningen omfattar bland annat publik-, teknik- och akustikåtgärder i byggnadsdel A.
Vidare ska en öppning i väggen mellan byggnad A och B förses med en sluss och våtutrymmena i byggnad B ska ställas i ordning.

Dessutom ska portar renoveras eller bytas ut, beroende på skick, och de tekniska systemen ska anpassas för scenverksamhet.
Tanken är att arbetena ska genomföras under 2018. Driftskostnaderna ryms inom nämndens ram, bland annat beroende på minskade hyreskostnader för Stadshallen och Svaneskolans aula.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...