Sedan 2014 har Kristina Petersson, gymnasiechef och rektor för vuxenutbildningen i Sjöbo, arbetat för att kommunen ska få en tvåårig yrkeshögskola. Arkivbild

Kommunen får inte starta yrkeshögskola

Sjöbo Sjöbo utbildningscentrum fick avslag på sin ansökan och får därmed inte starta någon yrkeshögskola med inriktning på turism.

Sedan 2014 har Kristina Petersson, gymnasiechef och rektor för vuxenutbildningen i Sjöbo, arbetat för att kommunen ska få en tvåårig yrkeshögskola där elever från hela landet skulle kunna studera landsbygdsturism. Utbildningen skulle ha ett antal fysiska platser men de flesta skulle finnas på distans.

– Den kan passa dem som arbetar på landsbygden och vill bredda sin kompetens, den som kanske driver en gårdsbutik, ett mikrobryggeri eller jobbar med innovationsarbete eller projektledare och kommunanställda som jobbar med service mot landsbygden, sa Kristina Petersson till tidningen i maj 2017.

En ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan skickades in sommaren 2017 och kommunen hoppades kunna dra igång hösten 2018. Men nu har beskedet kommit att ansökan får avslag. Utbildningen uppfyller inte kraven för att ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten bedömer att utbildningen, så som den beskrivs i ansökan, inte är tillräcklig hög grad präglad av så stark arbetslivsanknytning som krävs för att ingå i yrkeshögskolan, står det i beslutet.
– Det är något vi bara kan förhålla oss till, beslutet går ju inte överklaga. Vi visste ju att det är väldigt svårt att bli godkänd, eftersom många fått avslag. Men vi hoppades ju så klart, säger Kristina Petersson.

Stämmer det som de skriver i beslutet?
– Det är klart att vi inte i väldigt hög grad har en arbetslivsanknytning innan vi har startat utbildningen. Det är ju annorlunda när man är igång. Men vi tycker verkligen att vi tryckte på det stora behovet som finns. Vi har ju varit i kontakt med branschorganisationer och kommunens näringslivsutvecklare som bekräftar den bilden.
– Visita har även gått ut med att det kommer att råda stor arbetsbrist på utbildad personer inom besöksnäringen de kommande åren.
Det hade varit positivt för kommunen om de fått en yrkeshögskola, menar Kristina Petersson.
– Särskilt när vi har vårt hotell- och turismprogram på gymnasiet här och de kontakter som vi har byggt upp.

Kristina Petersson säger att de skulle kunna jobba på en ny ansökan, men det är inte aktuellt. Det finns andra saker som Komvux som de behöver lägga mer krut på i nuläget.
– Sedan vi startade arbetet för den här yrkeshögskolan 2014 och fram till idag 2018 så har mycket inom utbildning förändrats i takt med att världen har förändrats. Vi befinner oss i en helt annan situation på Sjöbo utbildningscentrum.

De har även fått andra uppdrag av både regeringen och Skolverket.
– Man vill att man satsar på vuxenutbildningar i högre grad. Även utbildningar för våra nyanlända och då handlar det om språkintroduktion och Sfi.
Men eftersom det råder stor brist på personal inom många områden har Skolverket gett kommunerna i uppdrag att ordna korta, sammanhållna yrkesutbildningar.
– Där ställs inte Komvux vanliga krav på grundläggande gymnasieutbildning, utan man fokuserar på yrkeskunskaper.

Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Simrishamn och Ystad samarbetar sedan förra året med vuxenutbildningen, vilket gör att eleverna lättare kan antas till en utbildning på en annan ort.
– Tack vare samarbete det så är vi väl rustade för att kunna att erbjuda de utbildningar som behövs, säger Kristina Petersson.
– Bokning, receptionist, försäljning, djurskötare i mjölkproduktion och anläggningsförare är några exempel.
Enligt Arbetsförmedlingens lista på tio bristyrken 2018 så ligger undersköterskor på plats nummer tre och lastbilschaufförer på nummer 4.
– Och det är ju något vi utbildar, så det känns bra, säger Kristina Petersson.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×