Höjd timlön ger färre praktikplatser

Lund Socialförvaltningen föreslår att antalet sommarpraktikplatser för niondeklassare och gymnasister minskas från 600 till 500 samtidigt som timersättningen höjs.

Höjningen blir från 45 till 50 kronor per timme för niondeklassarna och från 50 till 60 kronor för gymnasieeleverna.
Ska höjningen genomföras inom befintlig budget måste platsantalet minskas med 100.

Socialnämnden tar upp ärendet vid sitt nästa sammanträde. Nämnden har tidigare prioriterat antalet platser före höjd ersättning.
Socialförvaltningen pekar nu på att timersättningen varit oförändrad sedan 2010.

Den är också lägre än i kringliggande kommuner och tydligt under fackförbundet Kommunals lägsta nivå för sommarjobb.
Kommunal har återkommande begärt förhandlingar i frågan och både ungdomar och föräldrar har på senare år framfört synpunkter på timersättningen.

Förra året fanns det till och med några arbetsgivare som erbjöd sig att betala lite extra direkt till ungdomarna.
Men det var inte möjligt i och med att praktiken inte är en regelrätt anställningsform.
Socialförvaltningens samlade bedömning är att det är rimligt att höja ersättningen något, trots den konflikt som det innebär att ett antal ungdomar blir utan praktikplats.

Sommarpraktiken omfattar tre veckor och syftet är att ge ungdomar meningsfull sysselsättning samt en introduktion till arbetslivet.
Det aktuella förslaget innebär att en niondeklassare får 4 500 kronor i skattepliktig praktikersättning och en gymnasieelev 7 200.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×