Tre ambulansdistrikt i regionens regi

skåne Ambulanssjukvården i Lund och Landskrona återgår i regional regi när avtalet löper ut 2020. Det beslutade regionstyrelsen på torsdagen.

Sverigedemokraterna föreslog att även distrikt 4, som omfattar nordöstra och östra Skåne ska tas tillbaka, där en ny entreprenör nyligen har tagit över.
Alliansen vill behålla distrikt 2, Lund-Landskrona, i privat regi tills en uttredning har gjorts om ambulansverksamheten i Skåne.
Sydvästra distriktet där Malmö ingår övergick i regionens regi den 1 febaruari i år, efter flera klagomål mot entreprenören Falck.
Det gjordes i en överenskommelse mellan styret och alliansen. I den uppgörelsen ingick att distriktet Lund-Landskrona skulle förbli i privat regi.

S och MP valde ändå att föreslå ett återtagande av distrikt 2 i egen regi, vilket SD ställde sig bakom i regionstyrelsen.
SD la ett tilläggsyrkande om att hela ambulansverksamheten i Skåne ska återtas i egen regi.
SD vill redan nu besluta om att inte förlänga det nyss ingångna avtalet med Premedic, som börjar gälla den 1 januari 2023.
Vänsterpartiet vill också att alla ambulansverksamhet ska sköas av Region Skåne.
SD fick inte ta upp tilläggsyrkandet vid torsdagens möte. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) menar att tilläggsyrkandet inte kan behandlas i samband med beslutet, eftersom det måste behandlas först.

SD fick heller inte igenom en återremiss av ärendet om att regiondirektören ska få i uppdrag att utreda ett övertagande av ambulansdistrikt fyra – nordöstra och östra Skåne.
De valde då att rösta enligt styrets förslag.
Ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra distrikt. Två av dem drivs i Region Skånes regi och två av privata företag.
Nu blir ytterligare ett distrikt regionstyrt 2020.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×