I den aktuella motionen föreslås nya vandringsslingor men även underhåll av befintliga slingor och naturområden kring Genarp och Veberöd.

Nya satsningar på rekreation utreds vidare

Veberöd/Genarp Möjligheterna att söka pengar utifrån för utveckling av rekreationsområdena i Veberöd och Genarp ska nu utredas av tekniska nämnden.

Det står klart sedan kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet som bygger på en motion från Liberalerna. Kommunkontoret hade föreslagit att motionen skulle avslås.
– Det är bra att frågan kan gå vidare – behoven är stora och vårt förslag har bemötts positivt i byarna och av Romeleås- och Sjölandskapskommittén, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L) som yrkade på återremiss och fick med sig nämnden.
I motionen föreslås bland annat att möjliga sträckningar för nya slingor i Veberöd och Genarp tas fram samtidigt som det görs informationssatsningar med skyltning och markeringar.
Syftet är att öka byarnas attraktivitet och skapa bättre möjligheter till motion och rekreation.
– Dessutom behöver befintliga slingor och naturområden underhållas för att inte förfalla, säger Philip Sandberg.

Kommunkontorets avslagsförslag baserades på tekniska nämndens yttrande. Där påpekades bland annat att det för närvarande inte finns möjlighet att prioritera åtgärderna och att kommunen behöver en övergripande friluftsplanen innan förslagen i motionen kan genomföras.
– Det finns möjlighet att söka EU-pengar via Leader Lundaland dit Lund lämnat väldigt få ansökningar, säger Philip Sandberg.
Det här kommer nu att utredas vidare genom återremissen.
– Samtidigt kommer vi att driva att exempelvis byalag och företagsgrupper får komma till tals i frågan, säger Philip Sandberg.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×