Motorvägstäckning utreds

Lund

Som väntat ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget om att underlag för en ny utredning om övertäckning av motorvägen ska tas fram. Förslaget har lagts fram genom en motion från Lars V Andersson (C).
Aktuellt område är i första hand sträckningen söder om Hardebergaspåret. Genom en övertäckning kan trafikbullret dämpas samtidigt som mark frigörs för bebyggelse.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×