– Vi klarar med råge det ekonomiska målet på 1 procent i budgetöverskott, och det känns skönt efter den livliga diskussionen vi hade om det i fullmäktige i september, säger kommunalråd Kent Mårtensson (S), här med Eva Bramsvik Håkansson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. foto: Jari Markkanen

Dystert läge vändes till 23 miljoner plus

YSTAD Kommunen vände dystra siffror i september till 23,1 miljoner kronor utöver den planerade budgeten i slutet av 2017.
– Det är en remarkabel förändring, säger kommunråd Kent Mårtensson (S).
– Förvaltningarna har klarat av att hålla nere kostnaderna, säger Eva Bramsvik Håkansson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Det politiska styret (S+C) anger tre orsaker till de positiva siffrorna: nämndernas återhållsamhet med kostnader, en rekordlåg ränta och en rejäl byggbonus.
När flera nämnder i september visade minussiffror och prognosen för budgeten snuddade nollstrecket gick styret ut med en vädjan om att nämnderna skulle upprätta handlingsplaner för förvaltningarna att vara återhållsamma med kostnaderna.

Resultat: Endast socialnämnden visar nu minus, 7,1 miljoner kronor.
– Det beror bland annat på oförutsedda bostadsanpassningar och placeringar av barn, det är svårt att planera det, förklarar Eva Bramsvik Håkansson.
Barn och utbildningsnämnden förbättrade resultatet från cirka 1 miljon kronor plus till ett överskott på hela 4,6 miljoner kronor mellan september och december.
Kent Mårtensson och Eva Bramsvik Håkansson förklarar att det till stor del beror på att nämnden fick 4,3 miljoner kronor i statsbidrag från migrationsverket i fjol.

Samhällsbyggnadsnämnden återhämtade sig från cirka fem miljoner minus i höstas till 2,8 miljoner kronor i överskott i december.
– Samhällsbyggnadsnämnden gjorde en handlingsplan som visade att de kunde spara fem miljoner kronor genom att hålla nere kostnaderna, framför allt på den tekniska avdelningen och administrationen, förklarar Kent Mårtensson.
Den rekordlåga räntan på 0,92 procent påverkade ekonomin positivt med 9,4 miljoner kronor.

Ett statligt byggbonus på 9,6 miljoner kronor kom som en bekräftelse på kommunens många startbesked för nya bostäder.
– Vi har hela tiden haft fokus på byggandet och att Ystad ska växa, och det sätter i gång mycket annat i kommunen, säger Eva- Bramsvik Håkansson.
Ystads kommuns överskottet blev 38,4 miljoner kronor utöver kommunens sammanlagda omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor 2017. Det är något bättre än 2016.
Kommunen utgick från 15,3 miljoner plus utöver den planerade budgeten 2017 men i stället blev det 23,1 miljoner kronor.
– Vi klarar med råge det ekonomiska målet på 1 procent i budgetöverskott, och det känns skönt efter den livliga diskussionen vi hade om det i fullmäktige i september, säger Kent Mårtensson.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×