Vid den här gården vid Aggarpsvägen ska Åkebrukets förskola byggas. Förhoppningen är att delar av de äldre byggnaderna ska bevaras.
Aggarpsskolan öppnar i augusti och får plats för 700 elever.

Byggboom kräver flera nya skollokaler

Svedala Nya bostäder byggs i hela kommunen och det innebär också att det behövs flera platser i både förskolor och skolor.

Just nu pågår bostadsbyggandet i både Svedala, Bara och Klågerup. Byggkranar har blivit en vanlig syn och därför måste utbildningsförvaltningen också ha en planering för att det finns platser för nya invånare i förskolor och skolor.
I augusti öppnar Aggarpsskolan i Svedala med plats för 700 elever. Första läsåret blir den en 3-8-skola med drygt 600 elever för att sedan bli en 4-9 skola från höstterminen 2019.
De 300 elever som går i Nya Röda skolan (den delen av gamla Centralskolan som inte rivits) kommer att flytta till Aggarpsskolan i augusti.
– När Nya Röda är tom börjar vi att bygga om den till förskolelokaler. Här kommer det att finnas plats för 120 barn, berättar utbildningschef Johan Lundgren.
– Förskolan ska heta Floraparkens förskola och den beräknas bli klar i januari 2019.

Floraparkens förskola finns i dag i Gamla Röda skolan.
– Här finns 45 barn och de går kvar där tills vidare. På sikt är planen att inte använda Röda skolan som förskolelokal, fortsätter Johan Lundgren.
I Svedala kommer det även att byggas en helt ny förskola på Åkerbruket. En anbudsförfrågan har varit ute. Här tillämpar kommunen ett nytt koncept.
Svedala kommun vill att en utomstående aktör bygger och äger förskolelokalerna. Kommunen går sedan in och hyr den. Upphandlingen pågår och är inte avslutad men tiden för att lämna anbud har gått ut.
Förskolan ska byggas vid det boningshus som finns vid Aggarpsvägen.

– Vår intention är att delar av den gamla gården ska kunna bevaras. Åkerbrukets förskola kommer att ha plats för 140-160 barn och ska stå klar i januari 2020.
– Det blir en kommunal förskola. Enda skillnaden är att vi inte äger lokalerna.
I Svedala ska dessutom Naverlönnskolan byggas till med åtta nya klassrum.
I Bara pågår byggandet av en ny förskola på Bara backar. Den ska vara klar i januari och ha plats för 160 barn.
Det nya bostadsområdet Bara backar kommer när det är utbyggt att få hela 240 nya bostäder.

På Baraskolan går elever i klasserna F-3. Även den behöver bli större som en följd av att Baraborna blir fler.
– Vi utreder just nu om Baraskolan kan blir fyrparallellig. Då krävs en utbyggnad.
– Vi gör även kapacitetsutredningar för både Spångholmsskolan och Klågerupsskolan, avslutar Johan Lundgren.

Även i Klågerup har byggandet tagit fart. Mumindalens förskola behöver byggas till och det planeras för en utökning med 80 platser som ska vara klar 2021.
Under 2024 siktar Svedala kommun på att ha byggt en helt ny förskola i Klågerup.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×