Simrishamns sjukhus ska drivas privat

Simrishamn Striden är avgjord. Sjukhuset i Simrishamn förblir i privat regi.
– Vi ändrar inte på ett vinnande lag, säger regionrådet Patrik Jönsson (SD).

Det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, i stället för att ändra på något som fungerar bra, menar han.
SD har varit tungan på vågen i frågan. Partiet valde att avstå från att rösta när ärendet behandlades i hälso- och sjukvårdsnämnden i förra veckan.
Därmed har de hållit styret och alliansen på halster tills på onsdagen då de avslöjade hur de tänker rösta i regionstyrelsen på torsdag.

Vad är det som SD som vågmästare då har kommit fram till?
– Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Vi har träffat de tjänstemän inom regionen som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut. Vi har även träffat ledningen för sjukhuset i Simrishamn och pratat med personalen. Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi, förklarar Patrik Jönsson.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) beklagar att SD valt att ställa sig på alliansens sida.
– Vi vill satsa långsiktigt på sjukhuset i Simrishamn vilket innebär att vi även vill köpa fastigheten. Det kan vi säkra genom att ha sjukhuset i egen regi. Tyvärr gör inte SD samma värdering. Vi tror på de mindre sjukhusen, som kan nischa sig på olika områden. Österlen behöver grundläggande närsjukvård. Jag har även noterat att en stor del av personalen ser positivt på vårt förslag.

Oppositionsledaren i Region Skåne, Carl-Johan Sonesson (M) är mycket nöjd med SD:s besked.
– Det är bra att de har kommit till den insikten. Vi har länge sagt att SD har en socialistisk syn på upphandling, men sent ska syndaren vakna. S och MP säger att de vill utveckla sjukhuset i Simrishamn, bland annat genom ökat samarbete med sjukhuset i Ystad. Vid vårt besök med sjukhusets ledning i Praktikertjänst i Simrishamn fick vi veta att det sker dagliga kontakter mellan Simrishamn och Ystad om att ta hand om patienter. De har låg personalomsättning, låga sjukskrivningstal och ett eget kök. Sjukhuset redovisar noll vårdskadeärenden jämfört med åtta procent för övriga sjukhus.

För 20 år sedan beslutade Region Skåne att lägga ner sjukhuset i Simrishamn. Det väckte en proteststorm i Simrishamn och på Österlen. För 18 år sedan beslutades att sjukhuset skulle övergå i privat regi. Praktikertjänsts avtal med regionen löper ut våren 2020. Då ska en ny upphandling göras.
– Jag är glad över att patienterna i sydöstra Skåne inte längre behöver oroa sig för att S och MP ska söndra en välfungerande verksamhet. kommenterar Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.
Sjukhusfrågan ska dock upp i regionfullmäktige den 27 februari där det slutliga beslutet tas.

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...